Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (IX. 7.) *  önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról szóló 24/2012. (VI. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, az állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról szóló 24/2012. (VI. 6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Kitüntetési Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1-6. § * 

Záró rendelkezések

7. § E a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § (1) Azoknak a pedagógus vagy pedagógus munkát segítő munkakörben alkalmazott személyeknek, akiknek közalkalmazotti jogviszonya e rendelet kihirdetésének évében éri el a Kitüntetési Rendelet 13/I. § (1) bekezdésében és 13/J. § (4) bekezdésében meghatározott időtartamot, a Köznevelésért Oklevél az Észak-Pesti Tankerületi Központ igazgatójának javaslata alapján adományozható, és a 2017. október 23-a alkalmából rendezett megemlékezésen kerül átadásra.

(2) Azoknak a Hivatal alkalmazásában álló személyeknek, akiknek jogviszonya e rendelet kihirdetésének évében éri el a Kitüntetési Rendelet 13/F. § (1) bekezdésében és 13/G. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamot, a Közszolgálatért Oklevél a jegyző javaslata alapján 2017. november 30. napjáig adományozható.

dr. Lamperth Mónika
jegyző
Hajdu László
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2017. szeptember hó 7. napján.

dr. Lamperth Mónika
jegyző