Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. (továbbiakban: Htv.) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 40/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1-6. § * 

Záró rendelkezés

7. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 2. § (2) bekezdés szerinti reklámhordozóról szóló bevallást 2018. évben 2018. február 28. napjáig kell benyújtani.

dr. Lamperth Mónika
jegyző
Hajdu László
polgármester

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került 2017. november hó 29. napján.

dr. Lamperth Mónika
jegyző