Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (V. 30.) *  önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XV. kerületében helyi népszavazást a választópolgárok legalább tíz százaléka kezdeményezhet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § * 

dr. Lamperth Mónika sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester