Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2018. (V. 30.) *  önkormányzati rendelete

az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

1-5. § * 

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2018. június 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

dr. Lamperth Mónika sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

1. melléklet a 14/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelethez *