Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018. (VI. 26.) *  önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 21/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képvisel ő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településkép védelméről szóló 21/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1-17. § * 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § (1) E rendelet 2018. július 26-án lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

19. § * 

dr. Lamperth Mónika sk. Németh Angéla sk.
jegyző polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester

1. melléklet a 16/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez *