Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (V. 15.) *  önkormányzati rendelete

a 2018. évi költségvetésről szóló 6/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. § (1) Az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi bevételeinek teljesítését 32.406.137.481 Ft-ban, korrigált bevételi főösszegét 24.434.792.306 Ft-ban, a kiadási főösszegét 26.523.385.265 Ft-ban, korrigált kiadási főösszegét 18.552.040.090 Ft-ban határozza meg a 2. és 3. mellékletekben felsorolt teljesítési adatok szerint.

3. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi működési jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 22.962.574.561 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési bevételeinek teljesítése 15.667.049.785 Ft a 2. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2018. évi működési célú pénzeszközátvételét 17.375.180 Ft-ban határozza meg a 2. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 1.030.831.597 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási bevételeinek teljesítése 355.011.198 Ft a 2. melléklet szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszközátvételt 158.961.157 Ft-ban határozza meg a 2. melléklet szerint.

(5) A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 72.031.144 Ft a 2. melléklet szerint.

(6) Az Önkormányzat 2018. évi működési jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 20.135.996.415 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési kiadási előirányzatának teljesítése 12.840.471.639 Ft a 3. melléklet szerint.

(7) A működési kiadásokból a 2018. évben a személyi juttatások teljesítése 5.639.596.001 Ft, melyből a rendszeres személyi juttatások 5.262.721.366 Ft, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 376.874.635 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.221.478.171 Ft. Az Önkormányzat 2018. évi dologi kiadásainak teljesítése 4.785.050.950 Ft, melyből az étkezési kiadások teljesítése 834.683.106 Ft, az egyéb dologi kiadások 3.950.367.743 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 216.048.563 Ft.

(8) Az Önkormányzat a 2018. évi egyéb működési célú kiadásainak teljesítését 978.297.954 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

(9) Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 2.346.270.663 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése 1.670.450.264 Ft a 3. melléklet szerint.

(10) Az Önkormányzat 2018. évi egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 164.516.845 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

(11) Az Önkormányzat 2018. évi felújításainak összege 780.958.380 Ft a 6. melléklet szerint, beruházásainak teljesítése 724.975.039 Ft a 7. melléklet szerint.

(12) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében jóváhagyott működési és felhalmozási céltartalékok igénybevételét az 5. melléklet szerint határozza meg.

(13) Az Európai Uniós valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 8. melléklet mutatja be.

4. § A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a 4.1-4.3 mellékletek tartalmazzák.

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételi előirányzatának teljesítése 2.125.160.830 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 2.117.792.976 a 4.2 melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2018. évi bevételi előirányzatának teljesítése 8.119.269.884 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 7.928.868.587 Ft a 4.1 melléklet szerint.

(3) Az önkormányzati feladatok 2018. évi bevételi előirányzatának teljesítése 24.434.792.306 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 18.552.040.090 Ft az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásával korrigáltan a 4.3 melléklet szerint.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika s. k.
jegyző
Németh Angéla s. k.
polgármester

Mellékletek a 7/2019. (V. 15.) önkormányzati rendelethez