Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2020. (VII. 3.) *  önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Állami Egészségügyi Ellátó Központ, kerületi és országos tisztifőorvos véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy megállapítsa a Budapest Főváros XV. kerületében kialakított háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti, védőnői, iskola egészségügyi ellátási körzetek jellegét és az egyes körzetekhez tartozó közterületek elosztását.

A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területére (a továbbiakban: ellátási terület).

Háziorvosi körzetek

3. § (1) Az ellátási területen 40 háziorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) Az 1–40-ig terjedő háziorvosi körzetekhez tartozó közterületek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Házi gyermekorvosi körzetek

4. § (1) Az ellátási területen 14 házi gyermekorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) Az 1–14-ig terjedő házi gyermekorvosi körzetekhez tartozó közterületek felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.

Fogorvosi körzetek

5. § (1) *  Az ellátási területen 16 felnőtt fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) *  Az 1–16-ig terjedő felnőtt fogorvosi körzetekhez tartozó közterületek felsorolását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az ellátási területen 6 gyermek fogorvosi körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(4) Az 1–6-ig terjedő gyermek fogorvosi körzetekhez tartozó közterületek felsorolását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

Alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás

6. § (1) A felnőtt háziorvosi ügyelet körzete közreműködési szerződés alapján kiterjed az ellátási területre.

(2) A házi gyermekorvosi ügyelet körzete közreműködési szerződés alapján kiterjed az ellátási területre.

(3) A fogorvosi ügyelet körzete közreműködési szerződés alapján kiterjed az ellátási területre.

Védőnői körzetek

7. § (1) Az ellátási területen 19 védőnői körzet működik területi ellátási kötelezettséggel.

(2) Az 1–19-ig terjedő védőnői körzetekhez tartozó közterületek felsorolását e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

Iskola-egészségügyi körzet

8. § Az iskolaegészségügyi ellátás körzete az ellátási területen elhelyezkedő köznevelési intézményekre terjed ki.

Iskolavédőnői körzetek

9. § (1) Az ellátási területen 8 iskolavédőnői körzet működik.

(2) Az 1–8-ig terjedő iskolavédőnői körzetek felsorolását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő hónap 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Filipsz Andrea s. k. Cserdiné Németh Angéla s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a 14/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez * 

Háziorvosi körzetek

1. orvosi körzet

XV/1. –F/O.

Rendelő helye: 1155 Budapest Opál u. 11.

Körzet jellege: háziorvosi

Aulich Lajos u. 119–169 120–168
Bajor u. 1–3 ---------
Bánkút u. ------------------- 2–28
Bercsényi Miklós u. 95–139 98–144
Gábor Áron u. ---------- 96–142
Kis Rákos u. 121–167 122–154
Mentő u. 5–7 4–8
Mozdonyfűtő u. ----------------- 2–12
Mozdonyvezető u. 3–23 2–16
Nádastó u. 1/B 2/A, 2/B, 2/C
Ozmán u. 1 ----------
Pöltenberg Ernő u. 111–159 116–158
Rákos út ---------- 98,100,102
Szent Korona útja 3–15 12–20
Szerencs u. 119–161 -------------
Testvériség tér 1 -------------
Vasutasház u. 1–3, 3/B 2–4
Vasutaskert u. 1–3 2–8
Vasutastelep u. 1–7 -------------
Wesselényi u. 9–31 26–62, 62/A, 62/B, 62/C

2. orvosi körzet

XV/2.-F/O.

Rendelő helye: 1155 Budapest Opál u. 11.

Körzet jellege: háziorvosi

Alkotmány u. 29–55 -------
Bulcsú u. 5–53 6–54
Huba u. 1–33 4–36
Karatna tér 1–11 2–12
Karatna u. 1–13 4–12
Lehel u. 7–53 8–50
Martinovics I. u. 3–33 2–24
Obsitos u. 3–31 4–36
Óda u. 3–33 4–32
Őrhely u. 1–29 2–28
Őrszem u. 1–17 2–22
Őrtűz u. 3–37 2–48
Patyolat köz 3.,7. 2., 8.
Patyolat u. 1–53 2–48
Pézsma u. 1–31 2–32
Rákos út 187–249 108–182
Rákospalotai körvasút sor 1–15 2–16
Recés u. 3–15 4–16
Rekettye u. 1–27 4–30
Rigmus u. 3–23 ----------
Széchenyi u. 3–23 ---------
Taksony sor 1–27 6–28
Tóth István u. 5–45 2–80
Vág u. 3–33 4–34
Wysocki u. 3–31 ----------

3. orvosi körzet

XV/3.-F/O.

Rendelő helye: 1155 Budapest Opál u. 11.

Körzet jellege: háziorvosi

Alkotmány u. 1–11 és 23–27 ----------
Bajor u. -------------- 2–4
Csajág u. 1–23 -----------
Irány u. 1/B–27 2–34
Kolozsvár u. 1–21 -----------
Litva u. 1/A–47 2–46
Mozdonyfűtő u. 1–7 -----------
Naspolya u. 1–47 2–50
Obsitos tér 1–13 2–12
Obsitos u. 37–45 38–42
Óda u. 37–43 38–42
Opál u. 1–13 4–14
Ozmán u. 3–5 2–4
Perczel Mór u. 5–31 2–42
Rákos út -------- 104–106
Rákospalotai Körvasút sor 17–29 18–28, 28/A
Rekettye u. 35–53 36–58
Széchenyi u. 35–89 4–20
Szent Korona útja --------------- 2–8
Tóth István u. 55–81 84–150
Vág u. 37–99 38–114
Vasutastelep u. 9–11 -----------
Vasvári Pál u. 3–47 8–36
Zafír u. 1–7 4–6

4. orvosi körzet

XV/4.-F/O.

Rendelő helye: 1155 Budapest Opál u. 11.

Körzet jellege: háziorvosi

Beller Imre u. 151–165/A,165/B 146–154
Bethlen Gábor u. 129–153 130–156/A.
Bocskai u. 143–189 150–190
Dugonics u. 1–59 ------------
Eötvös u. 141–173 148–194
Kazán u. 1–7, 7/B 4
Kinizsi u. 115–165 120–178
Nyári Pál u. 1–23 2–42
Palotás tér 3–11 2–10
Pázmány Péter u. 101–111 126–140, 140/A, 140/B
Rákos út 141–185, 185/A, 185/B 94–96
Wesselényi u. 1–7 ----------
Wysocki u. ---------------- 2–42

5. orvosi körzet

XV/5.-F/H.

Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.

Körzet jellege: háziorvosi

Kontyfa u. 5 (gondnoki lakás) 2–10
Drégelyvár u. 47–55 -------------
Nyírpalota út ------------- 58–80

6. orvosi körzet

XV/6.-F/H.

Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.

Körzet jellege: háziorvosi

Késmárk u. 1,3,5 ---------------
Neptun u. ----------------- 84–112
Nyírpalota út 1–21 --------------

7. orvosi körzet

XV/7.-F/H.

Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.

Körzet jellege: háziorvosi

Drégelyvár u. 25–31 ---------------
Nyírpalota út 71–103 ---------------

8. orvosi körzet

XV/8.-F/H.

Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.

Körzet jellege: háziorvosi

Drégelyvár u. 33–39. ---------------
Nyírpalota út ----------------- 8–38

9. orvosi körzet

XV/9.-F/H.

Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.

Körzet jellege: háziorvosi

Drégelyvár u. 41–45. -----------------
Nádastó park 1–41 2–36
Nyírpalota út ----------------- 40–48
Páskomliget u. ------------------ 2–10
Pattogós u. 5 ---------------
Száraznád u. 3–5 2–6

10. orvosi körzet

XV/10.-F/H.

Rendelő helye: -

Körzet jellege: -

11. orvosi körzet

XV/11.-F/H.

Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.

Körzet jellege: háziorvosi

Legénybíró u. 5–17 ---------------
Neptun u. ----------------- 78–82.
Nyírpalota út 23–35 -----------------
Páskom park 3 2–4
Zsókavár u. 29–39 ----------------

12. orvosi körzet

XV/12.-F/D.

Rendelő helye: 1153 Budapest Deák u. 2.

Körzet jellege: háziorvosi

Állomás köz 3–7 2–8
Bácska u. 11–25 ----------------
Bartók Béla u. 11–29 10–42
Batthyány u. 3–51/A ----------------
Bem u. 7–51/A. 6–42, 42/A, 42/B
Bethlen Gábor u. 1–45, 45/A,45/B 2–44, 44/A, 44/B
Deák u. ----------------- 2–8
Dobó u. 3–17 4–12
Eötvös u. 1–57 ----------------
Fő út 47–73 56–94
Illyés Gyula u. ------------ 2–6
Kurta u. 1. 2–4
Lukácsi Sándor u. 1–11/B. 2–10
Morzsa u. 1–9 4–6, 6/A, 6/B
Pázmány Péter u. 1–27 8–54
Rädda Barnen u. ---------------- 2–18, 18/A
Rákóczi u. 21–35 20–38
Régi tér 1–11 2–10
Sín u. 7–49 10–28
Sződliget u. 7–53 10–58

13. orvosi körzet

XV/13.-F/D.

Rendelő helye: 1153 Budapest Deák u. 2.

Körzet jellege: háziorvosi

Beller Imre u. 31–65 20–60, 60/B
Bocskai u. 21–51 30–62
Cserba Elemér u. 15–51 2–52
Eötvös u. --------------- 18–50
Fazekas sor 21–75 34–90
Illyés Gyula u. ---------------- 8–14
Kazinczy u. ---------------- 2–34/A
Kisfaludy u. 1–21 4–14
Kiss Ernő u. 1–13 4–48
Leiningen Károly u. 1–11 2–10
Magyar u. 3–23 2–20
Mátyás u. 39–89 34–80
Nagysándor József u. 3–45 2–48
Nyaraló u. 3–11/A. 2–8
Petőfi u. 1–23 2–24
Rädda Barnen u. ------------------ 20–38
Rákosmező köz 5–21 4–24/A.
Rákosmező u. ------------------- 4–50
Régi Fóti út 31–71 36–60
Szentmihályi út 13–109 4–40
Telek u. ----------------- 44–96
Vécsey Károly u. 5–59 4–62
Zrínyi u. 25–39 24–32

14. orvosi körzet

XV/14.-F/D.

Rendelő helye: 1153 Budapest Deák u. 2.

Körzet jellege: háziorvosi

Bácska u. 3–9 2–14
Báthory u. 1–17 2–20
Beller Imre u. 1–27 2–12
Bocskai u. 1–19 2–28
Cserba Elemér u. 5–13 --------------
Csokonai u. ----------------- 2–4
Dobó u. 21–47 18–38
Eötvös u. --------------- 2–16
Epres sor 1–7 2–6
Fő út 27–41 ----------------
Galgó u. 1–7 2–8
Hubay Jenő tér 1. 8.
Illyés Gyula u. 5–15 16–38
Jókai u. 3–17 4–14
Kinizsi u. 1–25 4–24
Kiss Ernő u. 19–47 --------------
Oroszlán u. 11–23 2–28
Öregfalusi u. ----------------- 2–20
Palánk u. 13–47 28–72
Palotás u. 1–9 4–8
Rädda Barnen u. ----------------- 40–60
Rákos út 1–41 ---------------
Régi Fóti út 73–81 -----------
Széchenyi tér 7,9,11,13,17 4–10
Szentmihályi út 1–9 ------------
Toldi sor 1–17 2–18

15. orvosi körzet

XV/15.-F/K.

Rendelő helye: 1151 Budapest Kossuth u. 3.

Körzet jellege: háziorvosi

Acsa u. 1–21 2–18
Ajándék u. teljes közterület
Alag u. 5–49 2–64
Alagi tér 3–21 2–22
Árokhát u. 1–41 2–40
Balló Mátyás u. 3–7 4
Csomád u. 1–113 6–70
Harsányi Kálmán u. 5–79 ---------------
Kanizsai Dorottya u. 1–69 6–60
Károlyi Sándor u. 41–121 38–164 + 088870 hrsz.
Kemény István u. 1–95 2–104
Kovácsi Kálmán tér 3–13, 13/A, 13/B 2–14
Mélyfúró u. teljes közterület
Sipos Dénes tér 1–3, 3/A, 3/B 2
Székely Elek u. 3–15 2–42
Szlacsányi Ferenc u. ----------------- 162–204
Tarpai tér 1–17 2–16
Tarpai utca 1–7 2–10
Töltés tér 3–9 2–12
Töltés u. 1–25 2–28
Újmajor u. 3,41 2,6,10,24,28
Vácegres u. 13–23 ------------------
Veresegyházi u. 1–127 2–122

16. orvosi körzet

XV/16.-F/K.

Rendelő helye: 1151 Budapest Kossuth u. 3.

Körzet jellege: háziorvosi

Csobogós u. 1–9 2–8
Felsőkert u. teljes közterület
Kossuth u. 1–65 -------------------
Régi Fóti út ---------------- 2–6

17. orvosi körzet

XV/17.-F/K.

Rendelő helye: 1151 Budapest Kossuth u. 3.

Körzet jellege: háziorvosi

Aporháza u. 3–63 2–38
Attila u. 1–33 2–40
Csillagos köz 1–3 2–4
Fazekas sor 1–19, 19/A, B, C, D 2–30
Fő út 7–23 -----------------
Hunyadi u. 1–3 2, 8/A.
Juhos köz 1–9 2–8
Juhos u. 3–43 2–36
Kál köz 1–9 2–4
Kazinczy u. 1–29 -------------------
Kismező u. 3 4
Kossuth u. ------------- 2–36
Lencsike u. teljes közterület
Mátyás u. 1–37, 37/A 2/A–30
Rákosmező u. 1–53 -------------
Régi Fóti út 1–29 12–32
Szlacsányi Ferenc u. --------------- 54–96
Telek u. ---------------- 4–40
Törő u. 3–19, 19/A, 19/B 4–22
Vörösmarty u. 1–21 4–20
Zrínyi u. 3–23 4–20

18. orvosi körzet

XV/18.-F/K.

Rendelő helye: 1151 Budapest Kossuth u. 3.

Körzet jellege: háziorvosi

Bartók Béla u. 1–9 2–6
Batthyány u. --------------- 2–56
Bem u. 1–3 2–4
Csákó u. 1–19 2–20
Dal u. 1–7 2–10
Énekes u. 1–35 ----------------
Ferenczy Sándor u. 3–23 2–24
Fő út ----------------- 2–54
Géza fejedelem tér 1–7 2–8
Győzelem u. 3–23 4–20
Győztes u. 3–23 4–24
Horváth Mihály u. teljes közterület
Kajár u. 1–7 2–6
Károlyi Sándor u. ----------------- 2–36
Kert köz 1–17 2–18
Lóvasút köz 1–11, 11/A, 11/B -----------------
Platán u. 3–31 2–32
Pozsony u. 1–61, 61/B 2–36
Rákóczi u. 1–13 2–16
Sín u. 1–5 2–6
Szlacsányi Ferenc u. ------------- 2–52
Sződliget u. 1–5 2–8
Szövőgyár u. 1–23 2–28
Vácduka tér 35–39 36–38

19. orvosi körzet

XV/19.-F/K.

Rendelő helye: 1151 Budapest Kossuth u. 3.

Körzet jellege: háziorvosi

Anyácska u. 1–41 8–26
Aporháza u. ------------------ 40–42
Benkő István u. 1–85 2–78
Bogáncs u. 1–57 14–38
Csővár u. 1/A–59 2/A–62
Énekes u. --------------- 2–28
Esthajnal u. 1–41 2–82
Gubó u. 1–17 2–8
Horváth Mihály u. 2 olajgyár
Kosd u. -------------- 2
Közvágóhíd tér 3–29 4–28
Közvágóhíd u. 3–29 4–22
Leander sétány teljes közterület
Lenvirág u. 3–71 4–72
Mogyoród útja 1–47/A. 2–24
Pisztráng u. 1–3 -------------
Szántóföld u. 1–79 2–66
Szlacsányi Ferenc u. 3–67 98–160
Szőcs Bertalan u. 1–73 4–72
Vácbottyán u. 1–19 4–36
Vácduka tér 3–33 2–34
Vácegres u. 1–11 2.,4.,18.,22.,32
Váchartyán u. 1–7 2–8
Vácrátót tér 13–15 2–14
Vághó Ferenc u. 1–37 2–38

20. orvosi körzet

XV/20.-F/R.

Rendelő helye: 1152 Budapest Rákos út 58.

Körzet jellege: háziorvosi

Arany János u. 67–129 ------------------
Aulich Lajos u. 83–115 86–116
Bánkút u. ------------------- 30–50
Bercsényi Miklós u. 61–91, 91/A 62–94
Bezerédj P. u. ----------------- 88–136
Damjanich u. 75–153 56/A–136
Dessewffy A. u. 81–143 92–160
Gábor Áron u. ------------------- 60–92
Kis Rákos u. 85–115 86–116
Klapka György u. 75–141 78–136
Kozák tér 1–9 2–10
Pöltenberg Ernő u. 83–109, 109/A, 109/B 84–112
Rákos út --------------- 80–90
Szerencs u. 67–117 74–164
Wesselényi u. ------------------- 2–24

21. orvosi körzet

XV/21.-F/R.

Rendelő helye: 1152 Budapest Rákos út 58.

Körzet jellege: háziorvosi

Beller Imre u. 127–149, 149/A 116–142
Bethlen Gábor u. 99–127 104–126
Bezerédj Pál u. 119–127 ---------------
Bocskai u. 109–141 124–146
Dugonics u. --------------- 2–58
Eötvös u. 113–139 112–146
Kinizsi u. 83–111 80–114
Oroszlán u. 75–99 84–110
Palánk u. 93–119 124–148
Palotás tér 1 -------------------
Pázmány Péter u. 77–97 98–124
Rákos út 99–137, 137/A 72–78
Szerencs u. 5–65 -------------------

22. orvosi körzet

XV/22.-F/R.

Rendelő helye: 1152 Budapest Rákos út 58.

Körzet jellege: háziorvosi

Arany János u. 1–65 54–100
Baksay Sándor u. -------------- 30–64
Beller Imre u. 99–123 90–114
Bethlen Gábor u. 71–97 74–100
Bezerédj Pál u. 35–117 30–84
Bocskai u. 77–103 88–118
Damjanich u. 35–73 20–54
Dessewffy A. u. 31–79 38–88
Eötvös u. 83–111 78–108
Kinizsi u. 55–81 60–76
Klapka György u. 27–69 30–74
Kozák tér 19–21 20
Mackó u. 1–3 2
Népfelkelő u. 33–89 30–94
Oroszlán u. 49–73 56–80
Palánk u. 71–89 100–122
Pázmány Péter u. 59–71 74–96
Rákos út 77–95 50–68
Szerencs u. -------------- 4–70
Tompa Mihály u. 17–87 ------------------

23. orvosi körzet

XV/23.-F/R.

Rendelő helye: 1152 Budapest Rákos út 58.

Körzet jellege: háziorvosi

Arany János u. ----------------- 102–136
Aulich Lajos u. 3–75 2–76
Baksay Sándor u. 1–19 2–26
Bánkút u. ------------------- 52–110
Bercsényi Miklós u. 1–53, 53/A 4–60
Bezerédj Pál u. 1/A–29/A 4–28, 28/A
Csákberény u. 1/B–17/B 2–26
Damjanich u. 3–31 2–18, 18/A, 18/B
Dessewffy A. u. 3–25 4–36
Fogat köz 3 2/A–4
Gábor Áron u. ------------------- 4–58, 58/A
Kis Rákos u. 1–77 4–66
Klapka György u. 3–25, 25/A 2–26
Kozák tér 13 12., 18/A
Népfelkelő u. 1–29 2–28/B
Pöltenberg u. 3–77 4–80
Rákos út ---------------- 8–24
Szentmihályi út ------------------ 44–138
Tompa Mihály u. 89–125 4–122
Zala György u. teljes közterület

24. orvosi körzet

XV/24.-F/B.

Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 1–5.

Körzet jellege: háziorvosi

Antalfa u. 55–99 56–100/B.
Apolló u. 75–79 72–74
Bánk u. teljes közterület
Bánkút u. 47–63 -------------------
Csorvás u. 45–83 40–56
Dalnoki Jenő u. 1–15 2–18
Drégelyvár u. 21–23 40–100
Domaháza u. 41–93 44–96
Gazdálkodó u. 1–45 ----------------
Gergő u. 31–85 28–94
Gyám u. teljes közterület
Jánoshida u. 1–19 2–24
Madách u. 53–71 50–64
Nádastó u. 51–117 36–98
Őrjárat u. 69–99 38–68
Pestújhelyi út 79–113 -------------------
Petrence u. 51–89 54–102
Pörge u. 59–101 60–104
Szerencs u. 185–229 168–220
Templom tér 3. 4.
Thököly út 81–89 94–116

25. orvosi körzet

XV/25.-F/B.

Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 1–5.

Körzet jellege: háziorvosi

Adria u. 1–79 2–46
Apolló u. 1–73 2–70
Árvavár u. 33–35 ------
Drégelyvár u. 13–19 ------
Kőhíd u. 3–45 2–48
Madách u. 1–51 2–48
Molnár Viktor u. 85–87 84–98
Neptun u. 1–49, 4/A, 49/B 2–76
Pestújhelyi út 47–77 38–64, 64/B
Sztárai Mihály tér teljes közterület
Thököly u. 37–79 58–92

26. orvosi körzet

XV/26.-F/B.

Rendelő helye: -

Körzet jellege: -

27. orvosi körzet

XV/27.-F/B.

Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 1–5.

Körzet jellege: háziorvosi

Ady Endre u. 1–41 4–42
Árvavár u. 1–27 2–44
Bezsilla Nándor u. 1–97 2–84
Csajág u. -------------- 2–24
Darnó u. 3–15 2–14
Drégelyvár u. 1–3
Ivánka Pál u. 1–31 2–32
Klebelsberg Kunó u. 1–69 2–90
Kolozsvár u. 23–53 48–54
Molnár Viktor u. 1–83 2–82
Orosháza u. 3–11 4–12
Pestújhelyi tér teljes közterület
Pestújhelyi út 2–30 1–37
Rákospalotai Körvasút sor 31–97 30–98
Rekettye u. 57–73 62–78
Szűcs István u. 1–83 2–82
Thököly u. 2–18 1–13
Tóth István u. 87–121 152–164, 164/A

28. orvosi körzet

XV/28.-F/B.

Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 1–5.

Körzet jellege: háziorvosi

Bánkút u. 1–45 -------------------
Csorvás u. 1–43 2–38
Domaháza u. 1–39 2–42
Gergő u. 1–29 4–24
Jolán u. 1–33 2–40
Mézeskalács tér teljes közterület
Nádastó u. 3–49 4–34
Őrjárat u. 1–67 10/A–36
Őrjáró tér 1–5 2–4
Pestújhelyi út 66–96
Szerencs u. 167–183 -------------------
Templom tér 1., 7., 9. 2.,6.,8.
Wesselényi u. ------------- 64–90

29. orvosi körzet

XV/29.-F/B.

Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 1–5.

Körzet jellege: háziorvosi

Ady Endre u. 43–49 44–48
Árvavár u. 29–31 46–68
Csillagfürt u. 1–7 2–8
Drégelyvár u. 5–11
Fázis utca teljes közterület
József Attila u. teljes közterület
Késmárk u. ----------- 30.
Kolozsvár u. ----------------- 2–46/A
Lőcsevár u. teljes közterület
Őrjárat u. ----------------- 2–6, 6/A, 6/B
Pestújhelyi út 39–45 32–36
Régész u. 1–11 2–16
Rubin u. 3–13 4–14
Széchenyi u. 101–111 30–36, 36/B
Szent Korona útja 25/A–27/E. -------------
Tátika u. 1–7 2–8
Thököly u. 15–35 20–56
Törökszegfű tér 1–7 2–8
Vasgolyó utca teljes közterület

30. orvosi körzet

XV/30.-F/Zs.

Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: háziorvosi

Nyírpalota út 79/A,B,C,D és 105–111 -----------------
Zsókavár u. 17–27 2–22

31. orvosi körzet

XV/31.-F/Zs.

Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: háziorvosi

Páskomliget u. 47 16–22, 26, 32–54

32. orvosi körzet

XV/31.-F/Zs.

Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: háziorvosi

Erdőkerülő u. 21–45 10–34

33. orvosi körzet

XV/33.-F/Zs.

Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: háziorvosi

Bánkút u. 65–71 ---------------
Páskomliget u. 59–75 56–66
Sárfű u. ------------------ 4–10

34. orvosi körzet

XV/34.-F/Zs.

Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: háziorvosi

Kőrakás park 9/A, 9/B, 9/C–11, 13–23, 25–33, 39–51, 53–63 14–22, 26–32, 38–64
Nyírpalota út 51–65 -----------------

35. orvosi körzet

XV/35.-F/Zs.

Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: háziorvosi

Árendás köz teljes közterület
Páskomliget u. 17–45 -------------------
Szilas park 1–35 2–46

36. orvosi körzet

XV/36.-F/Zs.

Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: háziorvosi

Erdőkerülő u. 9–19 -------------------
Páskom park 5–35 6–34
Zsókavár u. 45 28

37. orvosi körzet

XV/37.-F/Zs.

Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: háziorvosi

Páskomliget u. 51–57 ------------------
Sárfű u. 3–13, 15–21, 23–29 ------------------

38. orvosi körzet

XV/38.-F/Zs.

Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: háziorvosi

Erdőkerülő u. ----------------------- 2–8
Zsókavár u. 49–65 46–62

39. orvosi körzet

XV/39.-F/Zs.

Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: háziorvosi

Kőrakás park 1–7, 35, 37 2–8, 12, 24, 34, 36
Zsókavár u. --------------------- 32–38

40. orvosi körzet

XV/40.-F/N.

Rendelő helye: 1154 Budapest Népfelkelő u. 76.

Körzet jellege: háziorvosi

Arany János u. --------------- 2–52
Baksay Sándor u. 23–39 ----------------
Beller Imre u. 71–97 64–86
Bethlen Gábor u. 47–67 46–72, 72/A
Bocskai u. 53–73, 73/A, 73/B 64–86
Eötvös u. 61–81 56–76
Kinizsi 27–49 26–50
Oroszlán u. 25–45 30–52
Palánk u. 51–67 74–96
Pázmány Péter u. 41–57 58–72, 72/A
Rädda Barnen u. 1–55 --------------
Rákos út 43–67 30–48
Tompa Mihály u. 1–15 -------------

2. melléklet a 14/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

Házi gyermekorvosi körzetek

1. házi gyermekorvosi körzet

XV/1. – Gyer/Sz.

Rendelő helye: 1151 Budapest Sződliget u. 32.

Körzet jellege: házi gyermekorvosi

Acsa u. 1–21 2–18
Ajándék u. teljes közterület
Alag u. 5–49 2–64
Alagi tér 3–21 2–22
Árokhát u. 1–41 2–40
Balló Mátyás u. 3–7 2–4
Benkő István u. 1–85 2–78
Bogáncs u. 1–57 14–38
Csomád u. 1–113 6–70
Csővár u. 1–59 2–62
Esthajnal u. 1–41 2–82
Felsőkert u. teljes közterület
Harsányi Kálmán u. 5–79 ----------
Horváth Mihály u. olajgyár
Illyés Gyula u. ---------- 16–34
Kanizsai Dorottya u. 1–69 6–60
Károlyi Sándor u. 41–121 38–164 + 088870 hrsz.
Kemény István u. 1–95 2–104
Kosd u. ------------ 2
Kovácsi Kálmán tér 3–13, 13/A 2–14
Közvágóhíd u. 3–29 4–22
Leander sétány teljes közterület
Lenvirág u. 3–71 4–72
Mogyoród útja 1–47 2–24
Sipos Dénes tér 1–3 2
Szántóföld u. 1–79 2–66
Székely Elek u. 3–15 2–42
Szlacsányi Ferenc u. 3–67 2–204
Szőcs Bertalan u. 1–73 4–72
Tarpai tér 1–17 2–16
Tarpai u. 1–7 2–10
Töltés tér 3–7 2–6
Töltés u. 1–25 2–28
Újmajor 3,41 2,6,10,24,28
Vácbottyán u. 1–19 4–36
Vácduka tér 1–39 2–38
Vácegres u. 1–23 2–8
Váchartyán u. 1–7 2–8
Vácrátót tér 13–15 2–14
Vághó Ferenc u. 11–37 8–38
Veresegyházi u. 1/B–127 2–122

2. házi gyermekorvosi körzet

XV/2. – Gyer/Sz.

Rendelő helye: 1151 Budapest Sződliget u. 32.

Körzet jellege: házi gyermekorvosi

Anyácska u. 1–29 8–26
Csákó u. 1–19 2–20
Csobogós u. 1–5 2–6
Dal u. 1–7 2–10
Énekes u. 1–35 2–28
Ferenczi Sándor u. 3–21 2–24
Géza fejedelem tér 1–7 2–8
Gubó u. 1–17 2–8
Győzelem u. 3–23 4–16
Győztes u. 3–23 4–24
Horváth Mihály u.
Illyés Gyula u. ------------- 2–12
Kajár u. 1–7 2–6
Károlyi Sándor u. ------------ 2–36
Kert köz 1–17 2–18
Kossuth u. 1–51 -----------
Lóvasút köz 1–11 -------------
Pisztráng u. 1–3 4
Platán u. 3–31 2–32
Pozsony u. ------------- 2–36
Szövőgyár u. 1–23 2–28

3. házi gyermekorvosi körzet

XV/3. – Gyer/Sz.

Rendelő helye: 1151 Budapest Sződliget u. 32.

Körzet jellege: házi gyermekorvosi

Állomás köz 3–7 2–8
Aporháza u. 3–63 4–42
Attila u. 1–33 2–40
Bácska u. 3–9 2–14
Bartók Béla u. 1–29 2–42
Batthyány u. 3–51 2–56
Beller Imre u. 1–13 2–12
Bem u. 1–51, 51/A 2–42, 42/B
Bocskai u. 1–3 2–8
Cserba Elemér u. 5–51 2–52
Csillagos köz 1–3 2–4
Csobogós u. 7–9 8
Deák u. --------- 2–8, 8/A, 8/B
Epres sor 1–7 2–6
Fazekas sor 1–75 2–90
Fő út 1–73 2–94
Hubay Jenő tér 1. 8.
Hunyadi u. 1–3 2–8, 8/A
Illyés Gyula u. 5–15 -----------
Jókai u. 3/A–7 4–14
Juhos köz 1–9 2–8
Juhos u. 1–43 2–36
Kál köz 1–9 2–4
Kazinczy u. 1–29 2–34
Kisfaludy u. 1–21 4–14
Kismező u. 1–5. 4.
Kiss Ernő u. 1–47 4–48
Kossuth u. 53–65 2–36
Kurta u. 1–3 2–4
Leiningen u. 1–11 2–10
Lencsike u. teljes közterület
Lukácsi Sándor u. 1–7 2–10
Magyar u. 3–23 2–20
Mátyás u. 1–89 2–80
Mélyfúró u. teljes közterület
Morzsa u. 1–9 4–6, 6/A, 6/B
Nagysándor József u. 3–45 2–48
Nyaraló u. 3–11/A. 2–8
Öregfalusi u. ------------- 2–20
Petőfi u. 1–23 2–24
Pozsony u. 1–61 ------------
Rákóczi u. 1–35 2–38
Rákosmező köz 5–11 4–18
Rákosmező u. 1–53 4–50
Régi Fóti út 1–77 2–60
Sin u. 1–49 2–28
Széchenyi tér 7–9. 4–8
Szentmihályi u. 1–109 -----------
Sződliget u. 1–53 2–48
Telek u. ----------- 4–96
Toldi sor 1–17 2–18
Törő u. 3–19, 19/A, 19/B 4–22
Vécsey Károly u. 5–59 4–62
Vörösmarty u. 1–21 4–20
Zrínyi u. 3–39 4–32

4. házi gyermekorvosi körzet

XV/4. – Gyer/R.

Rendelő helye: 1152 Budapest Rákos út 77/A.

Körzet jellege: házi gyermekorvosi

Arany János u. 1–49 2–136
Aulich Lajos u. 3–75 2–76
Bácska u. 11–25 -----------
Baksay Sándor u. 1–39 2–64
Bánkút u. ------------- 52–110
Báthory u. 1–17 2–14
Beller Imre u. 17–123 20–114
Bercsényi Miklós u. 1–53, 53/A 4–60
Bethlen Gábor u. 1–97 2–100
Bezerédj Pál u. 1–81 4–84
Bocskai u. 5–105 10–120
Csákberény u. 1–17 2–26
Csokonai u. ----------- 2–4
Damjanich u. 3–73 2–54
Dessewffy A. u. 3–79 2–88
Dobó u. 1–47 2–38
Eötvös u. 1–111 2–110
Fogat köz 3. 2–4
Gábor Áron u. ---------- 4–58, 58/A, 58/C
Galgó u. 1–7 2–8
Kinizsi u. 1–81 2–78
Kis Rákos u. 1–77 4–86
Klapka György u. 3–69 2–74
Kozák tér 13–21 12–20
Népfelkelő u. 1–81 2–72
Oroszlán u. 11–45 2–50
Palánk u. 13–91 28–122
Palotás u. 1–9 4–8
Pázmány Péter u. 1–75 8–96
Pöltenberg Ernő u. 3–77 4–80
Rädda Barnen u. 1–55 2–60
Rákos út 1–97 2–54
Régi tér 1–11 2–10
Szentmihályi út ----------- 4–138
Szerencs u. ---- 4–66
Tompa Mihály u. 3–125 4–122
Zala György u. teljes közterület

5. házi gyermekorvosi körzet

XV/5. – Gyer/R.

Rendelő helye: 1152 Budapest Rákos út 77/A.

Körzet jellege: házi gyermekorvosi

Alkotmány u. 23–55 ------------
Beller Imre u. 125–165, 165/A, 165/B 116–154
Bethlen Gábor u. 99–153 102–156/a.
Bocskai u. 107–189 122–190
Bulcsú u. 5–53 6–54
Dugonics u. 1–59 2–58
Eötvös u. 113–173 112–194
Huba u. 1–33 4–36
Irány u. 1/B–27 2–34
Karatna tér 1–11 4–12
Karatna u. 1–13 2–12
Kinizsi u. 83–165 80–172
Kolozsvár u. 1–21 -----------
Lehel u. 7–53 8–50
Litva u. 1/A–47 4–46
Martinovics I. u. 3–33 2–24
Mozdonyvezető u. ---------- 2–8
Naspolya u. 1–47 2–50
Nyáry Pál u. 1–23 2–42
Obsitos tér 1–13 2–12
Obsitos u. 3–45 4–42
Óda u. 3–43 4–42
Opál u. 1–13 4–14
Őrhely u. 1–23 2–28
Őrszem u. 1–17 2–22
Őrtűz u. 3–37 2–48
Palánk u. 93–119 124–148
Palotás tér 1–11 2–10
Patyolat köz 3., 7. 2., 8.
Patyolat u. 1–53 2–48
Pázmány Péter u. 77–111 98–140, 140/A, 140/B
Perczel Mór u. 5–31 2–42
Pézsma u. 1–31 2–32
Rákos út 99–249 94–182
Rákospalotai Körvasút sor 1–29 2–28, 28/A
Recés u. 3–15 4–16
Rekettye u. 1–27,35–53 4–26, 26/A, 26/B, 30–58
Rigmus u. 3–23 -----------
Széchenyi út 3–111 4–10, 10/B
Szerencs u. 1–65
Taksony sor 1–27 6–28
Tóth István u. 5–81 2–150
Vág u. 3–99 4–114
Vasvári Pál u. 3–47 8–36
Wysocki u. 3–31 2–42
Zafír u. 1–7 4–6

6. házi gyermekorvosi körzet

XV/6. – Gyer/R.

Rendelő helye: 1152 Budapest Rákos út 77/A.

Körzet jellege: házi gyermekorvosi

Alkotmány u. 1–11 ----------
Aulich Lajos u. 119–169 120–170
Bajor u. 1–3 2–4
Bánkút u. ----------- 2–28
Bercsényi Miklós u. 95–141 98–144
Bezerédj Pál u. 119–127 120–138
Damjanich u. 105–155 90–136
Dessewffy A. u. 109–145 124–160
Gábor Áron u. ----------- 60–142
Kazán u. 1–7 -----------
Kis Rákos u. 119–169 120–156
Klapka György u. 103–141 102–138
Mentő u. 5–7 4–8
Mézeskalács tér 1–17 2–16
Mozdonyfűtő u. 1–7 2–12
Mozdonyvezető u. 3–23 10–16
Nádastó u. 1 2
Ozmán u. 1–5 2–4
Pöltenberg Ernő u. 111–159 114–160
Rákos út ---------- 76–96
Széchenyi út ---------- 14–20
Szent Korona útja 5–23 2–20
Szerencs u. 67–163 -----------
Testvériség tér 1 -----------
Vasutasház u. 1–3 2–4
Vasutaskert u. 1–3 2–8
Vasutastelep u. 1–11 -----------
Wesselényi u. 1–33 2–62, 62/A, 62/B, 62/C

7. házi gyermekorvosi körzet

XV/7. – Gyer/R.

Rendelő helye: 1152 Budapest Rákos út 77/A.

Körzet jellege: házi gyermekorvosi

Arany János u. 51–129 ------------
Aulich Lajos u. 83–117 86–118
Bánkút u. ------------- 30–50
Bercsényi Miklós u. 61–93 62–96
Bezerédj Pál u. 87–117 88–118
Damjanich u. 75–103 56/A–88
Dessewffy A. u. 81–107 92–122
Gábor Áron u. ------------ 60–92
Kis Rákos u. 85–117 88–118
Klapka György u. 75–101 78–100
Kozák tér 1–9 2–10
Mackó u. 1–3 2
Népfelkelő u. 85–89 76–94
Páskomliget u. 17–75 56–62
Pöltenberg Ernő u. 83–109 84–112
Rákos út --------- 56–74
Sárfű u. 3–29 4–10
Szerencs u. ------- 68–166

8. házi gyermekorvosi körzet

XV/8. – Gyer/Ő.

Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 4/B.

Körzet jellege: házi gyermekorvosi

Ady Endre u. 1–43 4–44
Árvavár u. 1–29 2–68
Bezsilla Nándor u. 1–97 2–84
Csajág u. 1–23 2–24
Darnó u. 3–11 2–14
Drégelyvár u. 1–23 6–64
Ivánka Pál u. 1–31 2–32
József Attila u. 1–83 -----------
Klebelsberg Kunó u. 1–69 2–90
Kolozsvár u. 23–53 12–46, 46/A
Molnár Viktor u. 1–87 2–98
Orosháza u. 3–11 4–12
Pestújhelyi tér 3. 2–4
Pestújhelyi út 1–39 2–32
Rákospalotai Körvasút sor 31–97 30–98
Régész u. 1–11 2–16
Rekettye u. 57–73 62–78
Rubin u. 3–13 4–14
Szűcs István u. 1–83 2–80, 80/A, 80/B
Thököly u. 1–49 2/A–54
Tóth István u. 87–121 152–164/A.
Vasgolyó u. 1–3 ------------

9. házi gyermekorvosi körzet

XV/9. – Gyer/Ő.

Rendelő helye: 1158 Budapest Őrjárat u. 4/B.

Körzet jellege: házi gyermekorvosi

Adria u. 1–79 2–46
Ady Endre u. 47–49, 49/A 46–48
Antalfa u. 55–97 56–100/A.
Apolló u. 1–79 2–74
Árvavár u. 31–35 ---------
Bánk u. 3–37 4–40
Bánkút u. 1–71 -----------
Csillagfürt u. 1–7 2–8
Csorvás u. 1–83/C 2–56
Dalnoki Jenő u. 1–15 2–18
Domaháza u. 1–93 2–96
Drégelyvár u. --------- 66–100
Gazdálkodó u. 3–69 -----------
Gergő u. 3–85 4–94
Gyám u. 3–9 2–10
Hősök útja 1–7 2–6
Jánoshida u. 1–19 2–24
Jolán u. 1–33 2–40
József Attila u. ----------- 2–70
Kolozsvár u. ------------ 2–10, 10/A, 10/B, 10/C
Kőhíd u. 3–45 2–48
Madách u. 1–81 2–70
Nádastó u. 1/B–117 2/A–98
Neptun u. 1–49, 49/A 2–76
Őrjárat u. 1–97 2–68
Őrjáró tér 3–5 2–4
Pestújhelyi út 41–113 34–96
Petrence u. 51–89 54–100
Pörge u. 61–99 62–102
Széchenyi út ----------- 30–36
Szent Korona útja 25–27 --------
Szerencs u. 167–229 170–220
Sztárai Mihály tér 1–3 2–4
Tátika u. 1–7 2–8
Templom tér 1–9 2–8
Thököly u. 51–87 56–116
Törökszegfű tér 1–7 2–8
Wesselényi u. ----------- 64–90

10. házi gyermekorvosi körzet

XV/10. – Gyer/Zs.

Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: házi gyermekorvosi

Nyírpalota út ---------- 40–46
Páskomliget u. ---------- 2–54
Zsókavár u. 17–65 ----------

11. házi gyermekorvosi körzet

XV/11. – Gyer/Zs.

Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: házi gyermekorvosi

Kőrakás park 9–63 10–64
Nyírpalota út 51–111 -----------
Szilas park 1–35 2–46

12. házi gyermekorvosi körzet

XV/12. – Gyer/Zs.

Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: házi gyermekorvosi

Erdőkerülő u. 9–45 2–34
Kőrakás park 1–7 2–8
Zsókavár u. --------- 2–62

13. házi gyermekorvosi körzet

XV/13. – Gyer/Zs.

Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: házi gyermekorvosi

Árendás köz teljes közterület
Kontyfa u. 5 (gondnoki lakás) 2–10
Nádastó park 1–37 2–36
Nyírpalota út 1–21, 23–35 8–38,58–80
Pattogós u. 5 -------------
Száraznád u. 3–5 2–6

14. házi gyermekorvosi körzet

XV/14. – Gyer/Zs.

Rendelő helye: 1157 Budapest Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: házi gyermekorvosi

Drégelyvár u. 25–55 ----------
Fázis u. 1–5, 5/A, 5/B 2–4
Késmárk u. 1–5 30.
Legénybíró u. 5–17 -----------
Neptun u. --------- 78–112
Páskom park 3–35 2–34

3. melléklet a 14/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez * 

Fogorvosi körzetek

1. felnőtt fogorvosi körzet
XV/1. – Fogfe/H.

Rendelő helye: 1158 Budapest, Hősök útja 1.

Körzet jellege: felnőtt fogorvosi

Ady Endre u. 1–49 2–48
Bácska u. 3–25 2–14
Balló Mátyás u. 1–7 2–4
Bem u. 1–53 2–42
Cserba Elemér u. 1–53 2–52
Csillagos köz 1–3 2–4
Esthajnal u. 1–41 2–82
Fazekas sor 1–75 2–90
Fogat köz 3., 2–4
Károlyi Sándor u. 41–113 2–50. + 08870 hrsz.
Kazán u. 1–7 ------
Kemény István u. 1–93 2–104
Kertköz u. 1–17 2–18
Leander sétány teljes közterület
Mozdonyfűtő u. 1–7 2–12
Mozdonyvezető u. 1–23 2–16
Pozsony u. 1–61 2–36
Rädda Barnen u. 1–55 2–62
Rákóczi u. 1–35 2–38
Széchenyi tér 7., 9., 4–8
Töltés tér 1–7 2–10
Töltés u. 1–31 2–28
Vácduka tér 3–39 2–38
Vácegres u. 1–23 2–8
Vécsey Károly u. 1–59 2–64
Veresegyház u. 1–127 2–122

2. felnőtt fogorvosi körzet
XV/2.- Fogfe/R.

Rendelő helye: 1152 Budapest Rákos út 77/A.

Körzet jellege: felnőtt fogorvosi

Ajándék utca teljes közterület
Alkotmány u. 1–51 ------
Beller Imre u. 1–165 2–154
Bulcsú u. 1–53 2–54
Csákberény u. 1–19 2–22
Huba u. 1–35 2–36
Karatna tér 1–11 2–12
Karatna u. 1–15 2–10
Kinizsi u. 1–165 2–152
Lehel u. 7–55 6–52
Morzsa u. 1–9 2–6
Patyolat köz 3–7 2–8
Patyolat u. 1–51 2–48
Pázmány Péter u. 1–111 2–142
Rákos út 1–249 2–182
Recés u. 3–15 2–16
Rigmus u. 3–23 ---------
Sipos tér 1–5 2–4
Taksony sor 1–27 6–28
Tarpai tér 1–3 2–6
Újmajor 3., 41. 2.,10.,24.,28.
Váchartyán u. 1–7 2–6
Vácrátót tér 1–15 2–14

3. felnőtt fogorvosi körzet
XV/3.- Fogfe/H.

Rendelő helye: 1158 Budapest, Hősök útja 1.

Körzet jellege: felnőtt fogorvosi

Anyácska u. 1–29 2–16
Baksay Sándor u. 1–41 2–64
Bartók Béla u. 1–29 2–42
Báthory u. 1–13 2–14
Batthyány u. 3–51/A 2–56
Dobó u. 3–45 4–38
Énekes u. 1–35 2–28
Felsőkert u. teljes közterület
Hunyadi u. 1–7 2–8
Illyés Gyula u. 1–19 2–34
Mélyfúró u. teljes közterület
Nádastó u. 1–117 2–98
Rákospalotai Körvasút sor 1–97 2–98
Régi tér 1–11 2–10
Sin u. 1–49 2–28
Szántóföld u. 1–79 2–68
Székely Elek u. 1–3 2–42
Szlacsányi Ferenc u. 1–67 2–204
Szőcs Bertalan u. 1–73 2–72
Sződliget u. 1–53 2–48
Szövőgyár u. 1–23 2–24
Szűcs István u. 1–77 2–80
Tompa Mihály u. 1–131 2–124
Wesselényi u. 1–31 2–94

4. felnőtt fogorvosi körzet
XV/4.- Fogfe/H.

Rendelő helye: 1158 Budapest, Hősök útja 1.

Körzet jellege: felnőtt fogorvosi

Erdőkerülő u. 9–45 2–34
Gubó u. 1–17 2–8
Kovácsi Kálmán tér 1–13 2–14
Neptun u. 1–51 2–112

5. felnőtt fogorvosi körzet
XV/5.- Fogfe/R.

Rendelő helye: 1152 Budapest Rákos út 77/A.

Körzet jellege: felnőtt fogorvosi

Acsa u. 1–21 2–18
Alag u. 5–49 2–64
Alagi tér 3–5 2–6
Állomás köz 1–3 2–4
Aporháza u. 1–63 2–42
Árokhát u. 1–41 2–42
Bánk u. 3–37 2–40
Benkő István u. 1–85 2–78
Bogáncs u. 1–57 14–38
Csákó u. 1–19 2–20
Csomád u. 1–113 6–70
Csővár u. 1–59 2–62
Dal u. 1–7 2–8
Deák u. --------- 2–8
Ferenczy Sándor u. 3–23 2–24
Gábor Áron u. --------- 4–142
Géza fejedelem tér 1–7 2–8
Győzelem u. 3–23 4–20
Győztes u. 1–23 2–24
Harsányi Kálmán u. 5–79 -------
Horváth Mihály u. teljes közterület
Jánoshida u. 1–19 2–24
Kanizsai Dorottya u. 1–69 6–60
Kiss Ernő u. 1–47 2–48
Kőhíd u. 3–45 2- 48
Közvágóhíd tér 3–29 4–28
Közvágóhíd utca 3–29 4–24
Lencsike u. teljes közterület
Lenvirág u. 1–71 2–72
Lóvasút köz 1–11 --------
Martinovics I. u. 1–35 2–24
Mátyás u. 1–91 2–80
Nagysándor József u. 1–47 2–50
Nyáry Pál u. 1–23 2–42
Oroszlán u. 1–89 2–110
Ozmán u. 1–5 2–4
Palánk u. 11–119 28–150
Palotás tér 1–11 2–10
Palotás u. ------ 4–8
Platán u. 1–31 2–32
Rákosmező köz 1–11 2–18
Rákosmező u. 1–53 2–50
Vasutasház u. 1–3 2–4
Vasutaskert u. 1–3 2–8
Vasutastelep u. 1–11 ------

6. felnőtt fogorvosi körzet
XV/6.- Fogfe/R.

Rendelő helye: 1152 Budapest Rákos út 77/A.

Körzet jellege: felnőtt fogorvosi

Bethlen Gábor u. 1–153 2–158
Bezerédj Pál u. 1–127 2–136
Bocskai u. 3–189 2–190
Damjanich u. 3–153 2–136
Dessewffy A.u. 3–143 2–160
Dugonics u. 1–59 2–58
Eötvös u. 1–173 2–196
Galgó u. 1–7 2–8
Hubay Jenő tér 1–7 2–8
Kajár u. 1–7 2–6
Klapka György u. 3–141 2–136
Népfelkelő u. 1–89 2–94
Vácbottyán u. 1–19 2–32
Wysocki u. 1–31 2–42
Zala György u. teljes közterület

7. felnőtt fogorvosi körzet
XV/7.- Fogfe/Zs.

Rendelő helye: 1157 Bp., Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: felnőtt fogorvosi

Legénybíró u. 5–17 -------
Nyírpalota út 1–111 -------
Telek u. ------- 2–96

8. felnőtt fogorvosi körzet
XV/8.- Fogfe/Zs.

Rendelő helye: 1157 Bp., Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: felnőtt fogorvosi

Arany János u. 1–131 2–138
Bajor u. 1–3 2–4
Bánkút u. 1–71 2–110
Gazdálkodó u. 1–73 -------
Kőrakás park 1–63 2–64
Lukácsi Sándor u. 1–7 2–10
Nádastó park 1–37 2–36
Pattogós u. 5. -------
Tarpai u. 1–5 2–6

9. felnőtt fogorvosi körzet
XV/9. – Fogfe/Zs.

Rendelő helye: 1157 Bp., Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: felnőtt fogorvosi

Antalfa u. 55–97 56–100
Árendás köz teljes közterület
Csorvás u. 1–83 2–56
Domaháza u. 1–93 2–96
Hartyán köz 3. 2–4
Kavicsos köz ------- 4–6
Mentő u. 1–7 2–6
Mogyoród útja 1–49 2–24
Nyaraló u. 1–11 2–8
Nyírpalota út ------- 8–80
Petrence u. 51–89 54–100
Pisztráng u. 1–5 4.
Pörge u. 61–99 64–102
Száraznád u. 1–3 2–6

10. felnőtt fogorvosi körzet
XV/10.- Fogfe/Zs.

Rendelő helye: 1157 Bp., Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: felnőtt fogorvosi

Jókai u. 1–7 2–16
Kozák tér 1–21 2–20
Rekettye u. 1–73 2–78
Zsókavár u. 17–65 2–62

11. felnőtt fogorvosi körzet
XV/11.- Fogfe/Zs.

Rendelő helye: 1157 Bp., Zsókavár u. 42–44.

Körzet jellege: felnőtt fogorvosi

Késmárk u. 1–5 30., bakterház
Kolozsvár u. 1–53 2–46/A.
Kontyfa u. ------- 2–10
Őrhely u. 1–29 2–28
Őrszem u. 1–17 2–22
Őrtűz u. 1–37 2–48
Páskom park 3–35 2–34
Sárfű u. 3–29 4–10
Törő u. 1–21 2–24
Vág u. 1–99 4–114
Vághó Ferenc u. 7–47 8–48

12. felnőtt fogorvosi körzet
XV/12.- Fogfe/H.

Rendelő helye: 1158 Budapest, Hősök útja 1.

Körzet jellege: felnőtt fogorvosi

Adria u. 1–79 2–46
Árvavár u. 1–35 2–68
Bezsilla Nándor u. 1–97 2–84
Csajág u. 1–23 2–24
Csillagfürt u. 1–7 2–8
Csokonai u. -------- 2–4
Darnó u. 1–11 2–16
Gyám u. 1–5 2–10
Irány u. 1–27 2–36
Ivánka Pál u. 1–31 2–34
József Attila u. 1–85 2–70
Klebelsberg Kúnó u. 1–69 2–92
Litva u. 1–49 2–50
Molnár Viktor u. 1–87 2–90
Naspolya u. 1–49 2–50
Obsitos tér 1–13 2–12
Obsitos u. 1–45 2–42
Óda u. 1–43 2–42
Opál u. 1–13 2–14
Orosháza u. 3–11 4–12
Perczel Mór u. 5–131 2–42
Régész u. 1–15 2–16
Rubin u. 3–13 4–14
Széchenyi út 3–113 2–36
Szent Korona útja 7–27 2–20
Sztárai Mihály tér 1–3 2–4
Tátika u. 1–7 2–8
Testvériség tér 1. -------
Tóth István u. 5–115 2–164
Vasvári Pál u. 3–47 8–36
Zafír u. 1–7 2–8

13. felnőtt fogorvosi körzet
XV/13.- Fogfe/H.

Rendelő helye: 1158 Bp., Hősök útja 1.

Körzet jellege: felnőtt fogorvosi

Aulich Lajos u. 3–169 2–168
Bercsényi Miklós u. 1–139 4–144
Dalnoki Jenő u. 1–15 2–18
Drégelyvár u. 1–55 42–100
Fázis u. 1–5 2–4
Hősök útja 1–7 2–6
Jolán u. 1–33 2–40
Kis Rákos u. 1–167 4–154
Pöltenberg Ernő u. 3–159 4–158
Régi tér 1–11 2–10
Templom tér 1–9 2–8
Vasgolyó u. 1–3 ------

14. felnőtt fogorvosi körzet
XV/14.- Fogfe/H.

Rendelő helye: 1158 Bp., Hősök útja 1.

Körzet jellege: felnőtt fogorvosi

Apolló u. 1–79 2–74
Gergő u. 3–85 4–94
Őrjárat u. 1–97 2–68
Őrjáró tér 3–5 2–4
Páskomliget u. 17–75 -------
Pestújhelyi tér 1–3 2–4
Pestújhelyi út 1–113 2–96
Szerencs u. 1–227 4–220
Thököly u. 1–87 2–112
Törökszegfű tér 1–7 2–8

15. felnőtt fogorvosi körzet
XV/15.-Fogfe/H.

Rendelő helye: 1158 Bp., Hősök útja 1.

Körzet jellege: felnőtt fogorvosi

Madách u. 1–63 2–64
Mézeskalács tér 1–17 2–16
Páskomliget u. ------- 2–62
Pézsma u. 1–31 2–32

16. felnőtt fogorvosi körzet
XV/16.- Fogfe/H.

Rendelő helye: 1158 Bp., Hősök útja 1.

Körzet jellege: felnőtt fogorvosi

Attila u. 1–33 2–40
Csobogós u. 1–9 2–8
Epres sor 1–7 2–6
Fő út 7–73 2–94
Juhos köz 1–9 2–8
Juhos u. 3–41 2–36
Kál köz 1–9 2–8
Kazinczy u. 1–29 2–34
Kisfaludy u. 1–21 4–14
Kismező u. 1–7 2–10
Kosd u. ------ 2.
Kossuth u. 1- 65 2–36
Kurta u. 1–3 2–4
Leiningen Károly u. 1–13 2–16
Mackó u. 1–3 2
Magyar u. 3–23 2–20
Öregfalusi u. -------- 2–20
Petőfi u. 1–23 2–24
Régi Fóti út 1–77 2–60
Szentmihályi út 1–109 4–140
Szilas park 1–35 2–46
Toldi sor 1–17 2–18
Vörösmarty u. 1–21 2–20
Zrínyi u. 3–39 4–32

4. melléklet a 14/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

Gyermek-fogorvosi körzetek

1. gyermek-fogorvosi körzet

XV/1. – FogGy./B.

Rendelő helye: 1158 Budapest Bezsilla Nándor 29/A.

Körzet jellege: gyermek- fogorvosi

Adria u. 1–79 2–46
Ady Endre u. 1–49 4–48
Alkotmány u. 1–51 ---------
Állomás köz 3. 2–8
Anyácska u. 1–29 8–16
Apolló u. 1–79 2–74
Arany János u. 1–129 2–138
Árvavár u. 1–35 2–68
Bácska u. 3–25 2–14
Bajor u. 1–3 2–4
Baksay Sándor u. 1–39 2–64
Báthory u. 1–17 2–14
Beller Imre u. 1–165 2–154
Bethlen Gábor u. 1–153 2–158
Bezerédj Pál u. 1–127 2–136
Bezsilla Nándor u. 1–97 2–84
Bocskai u. 3–189 2–190
Bogáncs u. 1–57 14–38
Bulcsú u. 1–53 6–54
Csajág u. 1–23 2–24
Csákberény u. 1–17 2–22
Csillagfürt u. 1–7 2–8
Csillagos köz 1–3 2–4
Csokonai u. ----- 2–4
Dalnoki Jenő u. 1–15 2–18
Damjanich u. 3–155 2–136
Darnó u. 3–11 2–14
Dessewffy A.u. 1–145 2–160
Dobó u. 1–45 2–38
Dugonics u. 1–59 2–58
Eötvös u. 1–173 2–194
Fázis u. 1–5 2–4
Fogat köz 3 2,4
Gábor Áron u. --------- 2–142
Galgó u. 1–7 2–8
Gazdálkodó u. 3–69 --------
Gergő u. 3–85 4–94
Gyám u. 3 2–10
Hősök útja 1–7 6
Huba u. 1–33 2–36
Irány u. 1–27 2–34
Ivánka Pál u. 1–31 2–32
Jánoshida u. 1–19 2–24
Jókai u. 3–7 4–14
József Attila u. 1–83 2–70
Karatna tér 1–11 2–12
Karatna u. 1–13 4–10
Kazán u. 1–7 ----------
Késmárk u. 1–5 30., bakterház
Kinizsi u. 1–165 2–174
Klapka György u. 3–141 2–136
Klebelsberg Kúnó u. 1–69 2–90
Kolozsvár u. 1–53 2- 46
Kossuth u. 1- 65 2–36
Régi tér 1–11 2–10
Wysocki u. 3–31 2–42

2. gyermek-fogorvosi körzet

XV/2. – FogGy./B.

Rendelő helye: 1158 Budapest Bezsilla Nándor 29/A.

Körzet jellege: gyermek – fogorvosi

Illyés Gyula u. 5–9 2–34
Kozák tér 1–21 2–20
Kőhíd u. 3–45 2- 48
Kurta u. 1–3 2–4
Lehel u. 7–53 8–50
Litva u. 1–49 2–50
Lukácsi Sándor u. 1–7 2–10
Mackó u. 1–3 2
Madách u. 1–63 2–64
Martinovics I. u. 3–33 2–24
Mentő u. 1–7 2–8
Mogyoród útja 1–47 2–24
Molnár Viktor u. 1–87 2–90
Mozdonyfűtő u. 1–7 2–12
Mozdonyvezető u. 1–23 2–16
Naspolya u. 1–49 2–50
Népfelkelő u. 1–89 2–96
Neptun u. 1–49/A 2–112
Nyáry Pál u. 1–23 2–44
Obsitos tér 1–13 2–14
Obsitos u. 3–45 2–42
Óda u. 3–43 4–42
Opál u. 1–13 2–14
Orosháza u. 3–11 4–12
Oroszlán u. 11–89 2–116
Ozmán u. 1–5 2–4
Őrhely u. 1–23 2–28
Őrjárat u. 1–97 2–68
Őrjáró tér 3–5 2–4
Őrszem u. 1–17 2–22
Őrtűz u. 3–37 2–48
Palánk u. 13–119 28–148
Palotás tér 1–11 2–10
Palotás u. ------ 4–8
Patyolat köz 3., 7. 2., 8.
Patyolat u. 1–51 2–48
Pázmány Péter u. 1–111 8–140/B
Perczel Mór u. 5–31 2–42
Pestújhelyi tér 3 2–4
Pestújhelyi út 1–113 2–96
Pézsma u. 1–31 2–32
Pisztráng u. 1–3 -------
Rädda Barnen u. 1–55 2–60
Rákos út 1–249 8–182
Rákospalotai Körvasút sor 1–97 2–98
Recés u. 3–15 4–16
Régész u. 1–11 2–16
Régi Fóti út 1–77 2–60
Rekettye u. 1–73 4–78
Rigmus u. 3–23 -------
Rubin u. 3–13 4–14
Sin u. 1–49 2–28
Széchenyi u. 3–111 4–36
Szent Korona útja 7–27 2–20
Szerencs u. 1–227 4–220
Sztárai Mihály tér 1 2–4
Szűcs István u. 1–77 2–80
Taksony sor 1–27 6–28
Tátika u. 1–7 2–8
Templom tér 1–9 2–8
Testvériség tér 1. -----
Thököly u. 1–87 2–112
Tompa Mihály u. 3–125 4–122
Tóth István u. 5–115 2–164/A
Törő u. 3–19 4–22
Törökszegfű tér 1–7 2–8
Újmajor 3,41, 2,10,24,28
Vácduka tér 3–39 2–38
Vág u. 3–99 4–114
Vasgolyó u. 1–3 ------
Vasutasház u. 1–3 2–4
Vasutaskert u. 1–3 2–8
Vasutastelep u. 1–11 ---------
Vasvári Pál u. 3–47 8–36
Wesselényi u. 1–33 2–90
Zafír u. 1–7 4–6

3. gyermek-fogorvosi körzet

XV/3. – FogGy./H.

Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.

Körzet jellege: gyermek-fogorvosi

Antalfa u. 55–97 56–100
Drégelyvár u. 1–55 42–100
Erdőkerülő u. 9–45 2–34
Hartyán köz 3. 2–4
Kavicsos köz ------ 2–6
Kőrakás park 1–63 2–64
Legénybíró u. 5–17 ----------
Nádastó u. 1–117 2–98
Pattogós u. -------- 4–8
Petrence u. 51–89 54–100
Pörge u. 61- 99 62–102
Zsókavár u. 17–65 2–62

4. gyermek-fogorvosi körzet

XV/4. – FogGy./H.

Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.

Körzet jellege: gyermek-fogorvosi

Aulich Lajos u. 3–169 2–168
Bánk u. 3–37 5–40
Bánkút u. 1–71 2–110
Bercsényi Miklós u. 1–139 4–144
Csorvás u. 1–83 2–56
Domaháza u. 1–93 2–96
Jolán u. 1–33 2–40
Kis Rákos u. 1–167 4–154
Mézeskalács tér 1–17 2–16
Nádastó park 1–37 2–36
Páskomliget u. 17–75 2–62
Páskom park 3–35 2–34
Pöltenberg Ernő u. 3–159 2–160
Sárfű u. 3–29 4–10
Száraznád u. 3 2–6

5. gyermek-fogorvosi körzet

XV/5. – FogGy./H.

Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.

Körzet jellege: gyermek-fogorvosi

Acsa u. 1–21 2–18
Alag u. 5–49 2–64
Alagi tér 3–5 2–6
Aporháza u. 3–63 4–36
Árokhát u. 1–41 2–40
Attila u. 1–33 2–40
Balló Mátyás u. 3–7 4
Bartók Béla u. 1–29 2–42
Batthyány u. 3–51 2–56
Bem u. 1–51 2–42
Benkő István u. 1–85 2–78
Csákó u. 1–19 2–20
Cserba Elemér u. 5–51 2–52
Csobogós u. 1–9 2–8
Csomád u. 1–113 6–70
Csővár u. 1–59 2–62
Dal u. 1–7 2–8
Deák u. ------ 2–8
Énekes u. 1–35 2–28
Epres sor 1–7 2–6
Esthajnal u. 1–41 2–82
Fazekas sor 1–75 2–90
Ferenczy Sándor u. 3–21 2–24
Fő út 7–77 2–92
Gubó u. 1–17 2–8
Győzelem u. 3–23 4–16
Győztes u. 3–23 4–24
Hubay Jenő tér 1. 8.
Hunyadi u. 1–3 2–8
Juhos köz 1–9 2–8
Juhos u. 3–41 2–36
Kajár u. 1–7 2–6
Kál köz 1–9 2–4
Kanizsai Dorottya u. 1–65 6–60
Károlyi Sándor u. 41–113 + 08870. hrsz. 2–50
Kazinczy u. 1–29 2–34
Kemény István u. 1–93 2–104
Kert köz 1–17 2–18
Kisfaludy u. 1–21 4–14
Kismező u. 3. 4.
Kiss Ernő u. 1–47 2–48
Kosd u. ---- 2.,
Kovácsi Kálmán tér 3–13 2–14
Közvágóhíd tér 3–29 2–28
Közvágóhíd u. 3–29 4–22
Leiningen Károly u. 1–11 2–10
Lencsike u. teljes közterület
Lenvirág u. 3–71 4–72
Lóvasút köz 1–11 --------
Magyar u. 3–23 2–20
Mátyás u. 1–89 2–80
Morzsa u. 1–9 4–6
Nagysándor József u. 3–45 2–48
Nyaraló u. 3–11 4–6
Öregfalusi u. -------- 2–20
Petőfi u. 1–23 2–24
Platán u. 3–31 2–32
Pozsony u. 1–61 2–36
Rákóczi u. 1–35 2–38
Rákosmező köz 5–11 4–18
Rákosmező u. 1–53 4–50
Sipos tér 1–3 2.
Szántóföld u. 1–79 2–66
Széchenyi tér 9. 4–8
Székely Elek u. 3. 2–42
Szentmihályi út 1–109 4–138
Szilas park 1–35 2–46
Szlacsányi Ferenc u. 3–67 2–204
Szőcs Bertalan u. 1–73 4–72
Sződliget u. 1–53 2–48
Szövőgyár u. 1–23 2–24
Tarpai tér 1–3 2–6
Tarpai u. 1–5 2–6
Telek u. -------- 4–96
Toldi sor 1–17 2–18
Töltés tér 3–7 2–6
Töltés u. 1–25 2–28
Vácbottyán u. 1–19 4–32
Vácduka tér 3–39 2–38
Vácegres u. 1–23 2–4
Váchartyán u. 1–7 2–6
Vácrátót tér 13–15 2–14
Vághó Ferenc u. 11–37 8–38
Vécsey Károly u. 5–59 4–62
Veresegyház u. 1–127 2–122
Vörösmarty u. 1–21 4–20
Zrínyi u. 3–39 4–32

6. gyermek-fogorvosi körzet

XV/6. – FogGy./H.

Rendelő helye: 1158 Budapest Hősök útja 3.

Körzet jellege: gyermek-fogorvosi

Kontyfa u. 5 2–10
Nyírpalota út 1–111 8–80

5. melléklet a 14/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez

Védőnői körzetek

1. védőnői körzet

XV/1.-Vnő

Acsa u. teljes közterület
Ajándék u. teljes közterület
Alag u. teljes közterület
Alagi tér teljes közterület
Árokhát u. teljes közterület
Balló Mátyás u. teljes közterület
Benkő István u. teljes közterület
Bogáncs u. teljes közterület
Csomád u. teljes közterület
Csővár u. teljes közterület
Esthajnal u. teljes közterület
Felsőkert u. teljes közterület
Harsányi Kálmán u. teljes közterület
Kanizsai Dorottya u. teljes közterület
Károlyi Sándor u. 41–121 38–164 HRSZ:08870
Kemény István u. teljes közterület
Kosd u. teljes közterület
Kovácsi Kálmán tér teljes közterület
Közvágóhíd u. teljes közterület
Leander sétány teljes közterület
Lenvirág u. teljes közterület
Mélyfúró u teljes közterület
Mogyoród útja teljes közterület
Sipos Dénes tér teljes közterület
Szántóföld u. teljes közterület
Székely Elek u. teljes közterület
Szlacsányi Ferenc u. teljes közterület
Szőcs Bertalan u. teljes közterület
Tarpai tér teljes közterület
Tarpai u. teljes közterület
Töltés tér teljes közterület
Töltés u. teljes közterület
Újmajor teljes közterület
Vácbottyán u. teljes közterület
Vácduka tér teljes közterület
Vácegres u. teljes közterület
Váchartyán u. teljes közterület
Vácrátót tér teljes közterület
Vághó Ferenc u. teljes közterület
Veresegyház u. teljes közterület

2. védőnői körzet

XV/2.-Vnő

Anyácska u. teljes közterület
Attila u. teljes közterület
Batthyány u. 3–7 2–6
Csákó u. teljes közterület
Csobogós u. 1–5 2–6
Dal u. teljes közterület
Énekes u. teljes közterület
Ferenczy Sándor u. teljes közterület
Fő út 1–51 2–68
Géza fejedelem tér teljes közterület
Gubó u. teljes közterület
Győzelem u. teljes közterület
Győztes u. teljes közterület
Horváth Mihály u. teljes közterület
Hunyadi u. teljes közterület
Juhos köz teljes közterület
Juhos u. teljes közterület
Kajár u. teljes közterület
Kazinczy u. teljes közterület
Kál köz teljes közterület
Károlyi Sándor u. ---- 2–36
Kert köz teljes közterület
Kossuth u. teljes közterület
Lóvasút köz teljes közterület
Pisztráng u. teljes közterület
Platán u. teljes közterület
Pozsony u. 1–21 2–36
Rákóczi u. teljes közterület
Szövőgyár u. teljes közterület
Vörösmarty u. teljes közterület

3. védőnői körzet

XV/3.-Vnő

Aporháza u. teljes közterület
Barack u. Teljes közterület
Cserba Elemér u. teljes közterület
Csillagos köz teljes közterület
Csobogós u. 7–9 8
Erdőmenti út Teljes közterület
Fazekas sor Teljes közterület
Hagyma u. Teljes közterület
Hambár u. Teljes közterület
Káka köz Teljes közterület
Kékszilva u. Teljes közterület
Kenderföld u. Teljes közterület
Kismező u. Teljes közterület
Kiss Ernő u. Teljes közterület
Kukorica u. Teljes közterület
Külső Fóti út Teljes közterület
Leiningen Károly u. Teljes közterület
Lencsike u. Teljes közterület
Liva-malom u. Teljes közterület
Lóherés u. Teljes közterület
Malomrét u. Teljes közterület
Mátyás u. Teljes közterület
Nadály u. Teljes közterület
Nagysándor József u. Teljes közterület
Nyaraló u. Teljes közterület
Rákosmező köz Teljes közterület
Rákosmező u. Teljes közterület
Régi Fóti út Teljes közterület
Paszternák u. Teljes közterület
Patakpart u. Teljes közterület
Szentmihályi út 1–109 ------
Telek u. Teljes közterület
Toldi sor Teljes közterület
Törő u. teljes közterület
Turjános körút Teljes közterület
Újfalusi út Teljes közterület
Vécsey Károly u. Teljes közterület
Zrinyi u. Teljes közterület

4. védőnői körzet

XV/4.-Vnő

Állomás köz teljes közterület
Bácska u. teljes közterület
Báthory u. 1–5 ---
Bartók Béla u. teljes közterület
Batthyány u. 9–51 8–56
Beller Imre u. 1–29 2–8
Bem u. teljes közterület
Bethlen Gábor u. 1–45 2–44
Bocskai u. 1–19 2–28
Deák u teljes közterület
Dobó u. 1–9 2–38
Eötvös u. 1–59 2–54
Epres sor teljes közterület
Fő út 53–73 70–94
Hubay Jenő tér teljes közterület
Illyés Gyula u. 5–17 2–30
Jókai u. teljes közterület
Kisfaludy teljes közterület
Kurta u. teljes közterület
Lukácsi Sándor u. teljes közterület
Magyar u teljes közterület
Morzsa u. teljes közterület
Öregfalusi u. teljes közterület
Pázmány Péter u. 1–27 2–54
Petőfi u. teljes közterület
Pozsony u. 23–61 -----
Rädda Barnen u. ---- 2–18
Sin u. teljes közterület
Széchenyi tér teljes közterület
Sződliget u. teljes közterület

5. védőnői körzet

XV/5.-Vnő

Arany János u. 1–37 2–52
Beller Imre u. 31–97 10–86
Bethlen Gábor u. 47–127 46–126
Bocskai u. 21–141 30–146
Dobó u. 19–43
Dugonics u. ---- 2–38
Eötvös u. 61–139 56–146
Galgó u. teljes közterület
Kinizsi u. 1–51 2–50
Oroszlán u. 1–47 2–52
Palánk u. 11–67 28–96
Palotás u. 1–9 2,4,8
Pázmány Péter u. 29–97 56–124
Rädda Barnen u. 1–59 20–62
Rákos út 13–69 -----
Régi tér teljes közterület
Szerencs u. 1–45 2–42

6. védőnői körzet

XV/6.-Vnő

Arany János u. ------- 54–102, 116–138
Aulich Lajos u. 1–81 2–82
Baksay Sándor u. teljes közterület
Bánkút u. ------- 52–110
Báthory u. 7–13 2–14
Bezerédj Pál u. 1–83 2–84
Csákberény u. teljes közterület
Csokonai u. teljes közterület
Damjanich János u. 1–73 2–54
Dessewffy Arisztid u. 1–79 2–90
Dobó u. 45. ------
Fogat köz teljes közterület
Illyés Gy. u. ----- 32–34
Kis Rákos u. 1–81 2–66
Klapka György u. 1–71 2–74
Kozák tér 19–21 20
Népfelkelő u. 1–81 2–72
Palotás u. 6
Páskomliget u. 56–62
Rákos út 1–11 2–54
Szentmihályi út ------ 2–140
Tompa Mihály u. 1–85, 111–131 2–76, 104–124

7. védőnői körzet

XV/7.-Vnő

Arany János u. 39–131 104–114
Aulich Lajos u. 83–169 84–170
Bánkút u. ------- 2–50
Beller Imre u. 99–149, 149/A 88–142
Bercsényi Miklós u. teljes közterület
Bezerédj Pál u. 85–127 86–136
Damjanich János u. 75–155 56/A–136
Dessewffy Arisztid u. 81–145 92–160
Dugonics u. ---- 40–58
Gábor Áron u. teljes közterület
Kinizsi u. 53–111 52–116
Kisrákos u. 83–169 84–156
Klapka György u. 73–141 76–136
Kozák tér 1–18
Mackó u. Teljes közterület
Nádastó u. 1–1/B 2–2/c
Népfelkelő u. 83–95 74–96
Oroszlán u. 49–99 54–110
Palánk u. 69–119 98–148
Pöltenberg Ernő u. teljes közterület
Rákos út 71–137 56–90
Szerencs u. 47–163 44–166
Tompa Mihály u. 87–109 82–102
Wesselényi u. ----- 2–62

8. védőnői körzet

XV/8.-Vnő

Alkotmány u. 23–57 ------
Bethlen Gábor u. 129 – 129/A–153 128–158
Bulcsú u. teljes közterület
Dugonics u. 1–21,21a -----
Huba u. teljes közterület
Irány u. teljes közterület
Karatna tér teljes közterület
Karatna u. teljes közterület
Kolozsvár u. 1–21 ------
Lehel u. teljes közterület
Litva u. teljes közterület
Martinovics u. teljes közterület
Naspolya u. teljes közterület
Obsitos tér teljes közterület
Obsitos u. teljes közterület
Óda u. teljes közterület
Opál u. teljes közterület
Őrhely u. teljes közterület
Őrszem u. teljes közterület
Őrtűz u. teljes közterület
Patyolat köz teljes közterület
Patyolat u. teljes közterület
Pázmány Péter u. 99–111 126–142
Perczel Mór u. 1–3 2–8
Pézsma u. teljes közterület
Rákos út 185–249 108–182
Rákospalotai körvasútsor 1–21 2–22
Recés u. teljes közterület
Rekettye utca 1–41 2–48
Rigmus u. teljes közterület
Széchenyi út 1–97 2–10
Taksony sor teljes közterület
Tóth István utca 1–67 2–150
Vág u. teljes közterület
Vasvári Pál u. teljes közterület
Wysoczki u. 1–33 2–18
Zafír u. teljes közterület

9. védőnői körzet

XV/9.-Vnő

Alkotmány u. 1–21 ----
Bajor u. teljes közterület
Beller Imre u. 151–165, 144–154
Bocskai u. 143–189 148–190
Dugonics u. 23–59
Eötvös u. 141–173 148–196
Kazán u. teljes közterület
Kinizsi u. 113–185 116–174
Mentő u. teljes közterület
Mézeskalács tér 3–13
Mozdonyfűtő u. teljes közterület
Mozdonyvezető u. teljes közterület
Nyári Pál u. teljes közterület
Ozmán u. teljes közterület
Palotás tér teljes közterület
Rákos út 139–183 92–106
Széchenyi út ----- 12–28
Szent korona útja 1–15 2–20
Testvériség tér teljes közterület
Vasutasház u. teljes közterület
Vasutaskert u. teljes közterület
Vasutastelep u. teljes közterület
Wysoczki u. ----- 20–44
Wesselényi u. 1–31 -----

10. védőnői körzet

XV/10.-Vnő

Bánkút u. 65–71 -------
Páskomliget u. 17–75
Sárfű u. 3–29 4–10

11. védőnői körzet

XV/11.-Vnő

Ady Endre u. 1–43 4–44
Árvavár u. 1–29 ----
Bezsilla Nándor u. teljes közterület
Drégelyvár u. 1–43 2–100
József Attila u. 1–83 -----
Klebelsberg Kunó u. teljes közterület
Molnár Viktor u. teljes közterület
Pestújhelyi tér teljes közterület
Pestújhelyi út 1–39 2–32
Rákospalotai körvasútsor 47–99 48–100
Szűcs István u. teljes közterület
Thököly út 1–47 2–54

12. védőnői körzet

XV/12.-Vnő

Adria u. teljes közterület
Ady Endre u. 45–49 46–48
Apolló u. teljes közterület
Árvavár u. 31–35 ----
Bánk u. teljes közterület
Dalnoki Jenő u. teljes közterület
Gergő u. teljes közterület
Gyám u. teljes közterület
Hősök útja 1–7 2–16
Jánoshida u. teljes közterület
József Attila u. ----- 2–70
Kőhíd u. teljes közterület
Madách u. teljes közterület
Nádastó park teljes közterület
Nádastó u. 31–117 18–98
Neptun u. 1–49, 2–76
Őrjárat u. 1–41 -------
Pattogós u. 5 -----
Pestújhelyi út 41–87 34–72
Száraznád u. 3–5 2–6
Szerencs u. 187–229
Sztárai Mihály tér teljes közterület
Templom tér 5–9
Thököly út 49–87 56–116

13. védőnői körzet

XV/13.-Vnő

Antalfa u. 55–97 56–100
Árvavár u. --- 2–68
Bánkút u. 1–63 -------
Csajág u. 1–23 2–24
Csillagfürt u. 1–7 2–8
Csorvás u. teljes közterület
Darnó u. 1–11 2–14
Domaháza u. teljes közterület
Gazdálkodó út 1–69 -----
Ivánka Pál u. 1–31 2–32
Jolán u. 1–33 2–40
Kolozsvár u. 23–53 2–46
Mézeskalács tér 1–2, 14–17
Nádastó u. 3–29 4–16
Orosháza u. 3–11 4–12
Őrjárat u. 43–97 2–68
Őrjáró tér teljes közterület
Perczel Mór u. 5–31 10–44
Pestújhelyi út 89–113 74–96
Petrence u. 51–89 54–100
Pörge u. 61–99 62–102
Rákospalotai körvasútsor 23–45 24–46
Régész u. 1–11 2–16
Rekettye utca 43–75 50–80
Rubin u. 3–13 4–14
Széchenyi út 99–113 30–36
Szent korona útja 17–27 ------
Szerencs u. 165–185 168–220
Tátika u. 1–7 2–8
Templom tér 1–4
Tóth István u. 69–115 152–166
Törökszegfű tér 1–7 2–8
Wesselényi u. 33 64–90

14. védőnői körzet

XV/14.-Vnő

Nyírpalota u. ----- 8–46
Páskomliget u. ----- 2–54

15. védőnői körzet

XV/15.-Vnő

Kontyfa u. teljes közterület
Nyírpalota u. 51–69., és 73–79, 58–80
Szentmihályi út 131–167
Szilas park 1–35 2–46
Zala György utca teljes közterület

16. védőnői körzet

XV/16.-Vnő

Kőrakás park 1–63 2–64
Nyírpalota u. 79–111 ------

17. védőnői körzet

XV/17.-Vnő

Árendás köz teljes közterület
Erdőkerülő út 9–51 2–34
Zsókavár u. -------- 2–62

18. védőnői körzet

XV/18.-Vnő

Páskom park teljes közterület
Zsókavár u. 17–65 -----

19. védőnői körzet

XV/19.-Vnő

Drégelyvár u. 45–63 ------
Fázis u. teljes közterület
Késmárk u. teljes közterület
Legénybíró u. teljes közterület
Lőcsevár u. teljes közterület
Neptun u. ----- 78–112
Nyírpalota u. 1–35, 71 ----
Rákospalotai határút teljes közterület
Rákospalotai körvasútsor 105–110
Szentmihályi út ------ 91103 hrszt-tól a Rákospalotai határútig
Vasgolyó u. teljes közterület

6. melléklet a 14/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelethez * 

Iskola egészségügyi ellátási körzetek

1. körzet
Isk-XV/1

Kolozsvár Utcai Általános Iskola (1155 Budapest, Kolozsvár u. 1.)

Szent Korona Általános Iskola (1155 Budapest, Szent korona útja 5.)

2. körzet
Isk-XV/2

Budapest XV. Kerületi László Gyula Gimnázium és Általános Iskola (1157 Budapest, Kavicsos köz 4.)

KONELI Alapítványi Általános Iskola (1156 Budapest, Kontyfa utca 5.)

Budapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium (1151 Budapest, Fő út 70.)

3. körzet
Isk-XV/3

Kovács Pál Baptista Gimnázium (1153 Budapest, Rädda Barnen u. 20.)

Budapest XV. Kerületi Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnázium (1151 Budapest, Fő út 70.)

4. körzet
Isk-XV/4

Budapest XV. Kerületi László Gyula Gimnázium és Általános Iskola (1157 Budapest, Kavicsos köz 4.)

Pestújhelyi Általános Iskola (1158 Budapest, Pestújhelyi út 38.)

Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium (1156 Budapest, Kontyfa u. 5.)

5. körzet
Isk-XV/5.

Bethlen Gábor Technikum (1157 Budapest, Árendás köz 8.)

Hartyán Általános Iskola (1157 Budapest, Hartyán köz 2–4.)

Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola (1156 Budapest, Pattogós u. 6)

6. körzet
Isk-XV/6

Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1158 Budapest, Neptun u. 57.)

Kontyfa Általános Iskola és Gimnázium (1156 Budapest, Kontyfa u. 5.)

7. körzet
Isk-XV/7

Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola (1151 Budapest, Bogáncs u. 51–53.)

Hartyán Általános Iskola (1157 Budapest, Hartyán köz 2–4.)

Salkaházi Sára Katolikus Általános Iskola, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola (1156 Budapest, Pattogós u. 6)

8. körzet
Isk-XV/8

Czabán Általános Iskola (1152 Budapest, Széchenyi tér 13.)

Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos Általános Iskola (1151 Budapest, Kossuth u. 53.)

Innovációs Gimnázium (1153 Budapest, Bocskai u. 70–72.)