Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2020. (XI. 11.) *  önkormányzati rendelete

a kötelező maszkviselésről

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat polgármestere, mint a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XV. kerület belterületi közterületein és nyilvános helyein, így különösen piacon, csarnokban, úton, utcán, parkolóban, játszótéren, kutyafuttatóban, dühöngőben, közösségi kertben, nyilvános illemhelyen a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott módon kötelező maszkot viselni.

2. § E rendelet 2020. november 12. napján lép hatályba.

dr. Filipsz Andrea s. k. Cserdiné Németh Angéla s. k.
jegyző polgármester