Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2023. (IV. 5.) *  önkormányzati rendelete

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdés e) pontjában és 148. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 25. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–17. § * 

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § A rendelet rendelkezéseit a 2023. április 1-jét követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.

dr. Kevevári Edit s. k.
jegyző
Cserdiné Németh Angéla s. k.
polgármester

1–2. melléklet a 10/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelethez *