Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2023. (IV. 5.) *  önkormányzati rendelete

az újszülöttek támogatásáról szóló 11/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–4. § * 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § A rendelet rendelkezéseit a 2023. április 1-jét követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

dr. Kevevári Edit s. k.
jegyző
Cserdiné Németh Angéla s. k.
polgármester