Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2023. (XII. 19.) *  önkormányzati rendelete

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület, Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában és a 25. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1–6. § * 

7. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

8. § A rendelet rendelkezéseit a 2024. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

dr. Kevevári Edit s. k. Cserdiné Németh Angéla s. k.
jegyző polgármester