Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási tervének jóváhagyásáról *