Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. ker. Margit utca - Arany János utca - Budapesti út 107269/1 hrsz-ú területek által határolt terület (Ikarus Rt 107259 hrsz-ú területe) szabályozási tervének jóváhagyásáról *