Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2001. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a lakossági kezdeményezésű - önerős - útépítések
lakossági érdekeltségi hozzájárulásáról
 *