Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2000. évi költségvetésének zárszámadásáról *