Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

az építésügyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3) bekezdésének a) pontjának felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Rákosszentmihályi Lakókert részletes rendezési tervének módosításáról szóló 7/1993. (IV. 27.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, az Ó-Mátyásföldön lévő építési telkek előkertjének beépítési tilalmáról szóló 12/1993. (V. 11.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet és annak módosításairól szóló 11/1997. (V. 14.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a 21/1997. (XI. 27.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Mezőgazdasági rendeltetésű belterületi földrészleteken elhelyezhető építmények magassági korlátozásáról szóló 13/1993. (V. 11.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, az Erzsébet-liget részletes rendezési tervéről szóló 19/1993. (IX. 25.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet és annak módosításairól szóló 21/1994. (VII. 15.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a 18/1996. (VI. 7.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Batthyány - Árpád - Rákóczi - Szent István utcák által határolt tömb részletes rendezési tervéről szóló 20/1993. (VII. 6.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, az Arany János utcai üzemanyagtöltő állomás átépítésére készült részletes rendezési terv programjáról szóló 21/1993. (VII. 6.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Veres Péter út 11. sz. alatt létesülő Tűzoltó Múzeum részletes rendezési tervének programjáról szóló 22/1993. (VII. 6.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, az Egyes részletes rendezési tervek hatályon kívül helyezéséről szóló 23/1993. (VII. 6.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, az R-28580 sz. részletes rendezési terv módosításáról szóló 24/1993. (IX. 25.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Veres Péter út 1-3. - Sárgarózsa u. 1/a. szám alatti telken létesülő, az R-35647 számon nyilvántartott - autójavító műhely és bemutató terem - részletes rendezési tervéről szóló 25/1993. (IX. 25.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet és azt módosító 14/1995. (X. 12.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Csömöri út - Segesvár u. - János u. -Baross u. által határolt tömbben Sportcentrum kialakítására kerülő részletes rendezési terv programjáról szóló 1/1994. (II. 4.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, az Arany J. u. 107205 hrsz. alatt létesülő Sashalom távbeszélő központ részletes rendezési tervének programjáról szóló 18/1994. (VII. 8.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, az Arany János u. - Géza u. - Budapesti út által határolt területre vonatkozó R-35758 számon nyilvántartott részletes rendezési tervről szóló 20/1994. (VII. 15.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet és azt módosító 11/1996. (V. 23.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Veres Péter u. 11. sz. alatt létesítendő, az R-35701 számon nyilvántartott - Tűzoltó Múzeum részletes rendezési tervéről szóló 23/1994. (VII. 15.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet és azt módosító 29/1994. (XI. 11.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, az Egyenes utcai az R-16176 számon nyilvántartott beépítést szabályozó részletes rendezési terv módosításáról szóló 26/1994. (XI. 11.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Simongát utcai területre vonatkozó telekalakításokról szóló R-33127 számon nyilvántartott részletes rendezési terv módosításáról szóló 27/1994. (XI. 11.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet és azt módosító 7/1997. (IV. 30.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, az Útszabályozást elrendelő R-19526 sz. rendezési terv hatályon kívül helyezéséről szóló 28/1994. (XI. 11.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Szabadföld út - Foszlány u. - Szilas-patak által határolt (118714 hrsz.) terület egy részének az R 35521 számon nyilvántartott részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 32/1994. (XII. 2.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Jókai Mór u. - Újszász u. - Pilóta u. - Hunyadvár u. által határolt terület részletes rendezési tervének jóváhagyásáról szóló 33/1994. (XII. 2.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Jókai u. - Veres P. u. - Kolozs u. - Borotvás u. által határolt terület R 25628 számon nyilvántartott részletes rendezési terv módosításáról szóló 34/1994. (XII. 2.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Sárgarózsa u. - Guzsaly u. - Gordonka u. - Legény u. - Lándzsa u. Lándzsa utcai lakótelep által határolt ún. „Ehmann telep” részletes rendezési tervének programjáról szóló 22/1994. (VII. 15.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 15/1995. (X. 12.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, az Ostoros - Bóbitás utcai területre vonatkozó R-31336-A számon nyilvántartott részletes rendezési terv módosításáról szóló 14/1996. (V. 29.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, az R-35318 sz. részletes rendezési terv hatályon kívül helyezéséről szóló 16/1996. (V. 30.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, az EHMANN-telep területére vonatkozó részletes rendezési tervről szóló 17/1996. (VI. 7.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet és annak módosításairól szóló 5/1997. (IV. 30.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, 16/2002. (VII. 2.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Mezőgazdasági rendeltetésű területek telekalakítási és építési tilalmáról szóló 32/1996. (X. 30.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Szilas patak menti szennyvíz gyűjtőcsatorna építéséről és a csatorna elhelyezéséhez szükséges terület kialakítását biztosító részletes rendezési terv jóváhagyásáról szóló 33/1996. (X. 30.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Budapesti út - Rákóczi út - Homokdomb u. -Sashalom u. által határolt területre vonatkozó részletes rendezési tervről szóló 36/1996. (XII. 6.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Cserhida u. - Csömöri u. - Bp. közigazgatási határa, illetve meghosszabbítása a Rendelő utcáig és a Rendelő utca által határolt terület részletes rendezési tervéről szóló 37/1996. (XII. 6.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Budapesti út területre vonatkozó R-33414 számon nyilvántartott részletes rendezési terv módosításáról szóló 42/1996. (XII. 6.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, az Emlékkő utca menti 103739 hrsz. terület részletes rendezési tervéről szóló 15/1997. (VI. 25.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, az Újszász utca 103772/4, 103772/8 és 103772/9 hrsz terület részletes rendezési tervéről szóló 17/1997. (X. 1.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Bökényföldi út Zsemlékes út által bezárt terület részletes rendezési terv jóváhagyásáról szóló 20/1997. (XI. 27.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, a Cziráki út menti 100120/1 hrsz. ingatlan megosztását szolgáló szabályozási tervről szóló 21/1998. (X. 13.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet, az Adó-antenna tornyok építési tilalmáról szóló 24/1998. (X. 13.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzat rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 36/2000. (IX. 25.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet hatályát veszti.

2. § E rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba.

dr. Hőrich Ferenc dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére