Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a Budapest, XVI. kerület Szlovák út menti övezethatár - Aranyfa utca -Vízgát utca - E-TG keretövezet - Temesvári utca - Szilas-patak - Csömöri út által határolt terület, az Ostoros utca - Fenőkő utca - Olló utca - Felső Malom utca által határolt terület és a 118729/1, 118721, 118719/22, 118739/1, 118739/2, 118287/2 , 118287/1 és a 117963 helyrajzi számú ingatlanok lehatárolt területeinek - a szennyvízcsatorna elhelyezését szolgáló, közterületek kialakítására vonatkozó - szabályozási tervéről szóló 1/2003. (I. 29.) Főváros XVI. Kerületi önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról *