Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közbeszerzéseinek, illetve közbeszerzési értékhatár alatti egyes beszerzéseinek részletes szabályozásáról szóló 44/2000. (XI. 9.) Ök. rendelet hatályon kívül helyezéséről

1. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat közbeszerzéseinek, illetve közbeszerzési értékhatár alatti egyes beszerzéseinek részletes szabályozásáról szóló 44/2000. (XI. 9.) Ök. rendelet valamint az ezt módosító 12/2002. (VI. 20.) Ök. és a 31/2001. (XII. 17.) Ök. rendelet hatályát veszti.

2. § E rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba.

3. § A rendelet hatályba lépése előtt megkezdett közbeszerzésekre a közbeszerzés megkezdésekor hatályban lévő rendeletet kell alkalmazni.

Dr. Hőrich Ferenc Dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére