Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2004. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról
és a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról
 *