Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 51/2004. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó bevételeinek a Lt. 63. § (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése után fennmaradó rész (továbbiakban: Lakásalap) felhasználására terjed ki.

(2) A Lakásalap bevételei a Lt. 62. § (1), (2) bekezdése szerinti lakóingatlanok elidegenítéséből származó bevételekből, valamint a Lakásalapból nyújtott helyi támogatás visszafizetett részleteiből származnak.

2. § (1) A Lakásalap kizárólag az alábbi célokra fordítható:

a) lakásépítés, - vásárlás és - felújítás helyi támogatásának nyújtására (továbbiakban: támogatás);

b) új önkormányzati lakás építésére;

c) kényszerbérlet felszámolására;

d) *  Önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek felújítására és azzal együtt végzett korszerűsítésre (továbbiakban együtt: felújítás);

e) *  új és használt bérlakás célú lakásvásárlásra;

f) *  lakosságcélú lakossági adósságkezelés során- hitelintézettől felvett lakáskölcsönre fennálló tartozáskiegyenlítésre;

g) *  településrendezési tervek szerinti lakóövezetbe sorolt területek közművesítésre;

h) *  építési telkek kialakításra;

i) *  csereingatlan biztosításra irányuló kötelezettség teljesítésre.

(2) *  a) a lakásalapnak a 2. § (1) bekezdés a), c), f) pontokban meghatározott célokra történő felhasználásáról az Egészségügyi és Szociális Bizottság (továbbiakban: ESZB);

b) a lakásalapnak a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott célra történő felhasználásáról a Képviselő-testület;

c) a lakásalapnak a 2. § (1) d), g) és h) pontjaiban meghatározott célokra történő felhasználásról a polgármester;

d) *  a lakásalapnak a 2. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott célra történő felhasználásról a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság (továbbiakban: GPB)

dönt.

A lakásalapnak a rendelet 2. § (1) bekezdés b), d) e) g) és i) pontjaiban meghatározott célokra történő felhasználása során a lakáskoncepciót figyelembe kell venni.

(3) *  A lakásalap feladatokra történő felosztását a Képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletben határozza meg, első alkalommal 2007. évi költségvetés 1. számú módosításakor.

3. § *  A 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás szabályait külön rendelet határozza meg.

4. § (1) A Lakásalapból nyújtott kamatmentes kölcsön törlesztő részlete kizárólag a Lakásalap bevétele.

(2) *  A Lakásalap felhasználásáról a 2. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint az arra jogosultak a költségvetési beszámolókban, önálló fejezetként a Képviselő-testület számára beszámolnak, melynek elkészítéshez jogosultak a jegyzőtől adatszolgáltatást kérni.

5. § (1) A rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelettel egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzatnak a lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának részletes szabályairól szóló 17/2001. (VI. 13.) Ök. rendelete.

dr. Hőrich Ferenc dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester