Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász utca - Ballada utca - Emlékkő utca - Prohászka O. utca - kerülethatár (Pesti határút) - iparvasút - Névtelen utca (103772/15. hrsz.) által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról *