Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (VII. 11.) önkormányzati rendelete

a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Íjász utca - Zselic utca - Léva utca - (103772/15) hrsz. közterület - repülőtéri iparvágány - E-TG keretövezet által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról *