Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (V. 7.) önkormányzati rendelete

a Budapest, XVI. kerület Pirosrózsa utca - Bányai Elemér utca - Kicsi utca - Zalavár utca - Egyenes utca - Cziráki utca által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról és
a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet
(továbbiakban: KVSZ) módosításáról *