Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz.-ú közterület által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról, a 32/2004. (IX. 27.) rendelet módosításáról
és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet
módosításáról *