Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások intézményi és személyi térítési díjáról szóló 13/2005. (IV. 13.) számú rendelet módosításáról *