Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008. (IV. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról *