Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (I. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 49/2004. (XII. 29.) rendelet módosításáról *