Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról *