Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2009. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló 23/1995. (XII. 20.) rendelet módosításáról *