Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2009. (X. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló 23/1995. (XII. 20.) rendelet módosításáról *