Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010. (I. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. kerület, Batthyány Ilona utca - Vidámvásár utca - Georgina utca - Rózsalevél utca által határolt tömbre és a Batthyány Ilona utca - Bajcsy-Zsilinszky tér páratlan oldalára vonatkozó szabályozási tervről szóló 22/2007. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyásáról
és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet
módosításáról *