Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a költségvetési és zárszámadási rendeletek normaszövegének és az azokhoz kapcsolódó mérlegek és egyéb kimutatások kötelező formájának és tartalmának meghatározásáról *