Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. (V. 17.) önkormányzati rendelete

a Kerületi Városrendezési cs Építési Szabályzatáról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról *