Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakások béréről szóló 23/1995. (XII. 20.) rendelet módosításáról *