Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 24/2009. (VI. 25.) rendelet módosításáról *