Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012. (IV. 6.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. kerület Margit utca - Fábián utca - István király utca - Miklós utca által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról szóló 2/2012. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról *