Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2012.(VI. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. kerület Sasvár utca - Keringő utca - Színjátszó utca - Kőszál utca által határolt területre vonatkozó szabályozási tervéről
és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet
módosításáról *