Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012.(VII. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. kerület Veres Péter út - Gordonka utca - Guzsaly utca - Pesti határút - Sárgarózsa utca - Kövirózsa utca - Farkashida utca - Aldebrő utca - Legény utca - Pósa Lajos utca - Lándzsa utca által határolt területre vonatkozó szabályozási tervéről
valamint a Budapest, XVI. kerület Veres Péter út - Sárgarózsa utca - Aldebrő utca - Legény utca - Pósa Lajos utca - Hősök fasora - Garat utca - Holdfény utca - Döbröce utca - Kolozs utca - Borotvás utca, valamint a Szabadföld út - Foszlány utca - Somkút utca - Vidámvásár utca által határolt területre vonatkozó 13/2006. (V. 16.) önkormányzati rendelettel
jóváhagyott szabályozási terv hatályának módosításáról
és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet
módosításáról *