Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 8/2010. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról *