Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 49/2004. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról *