Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott vagy működtetett köznevelési, egészségügyi szociális és gyermekjóléti intézményekben dolgozók részére kitüntető díjak alapításáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában, a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § *  E rendelet hatálya a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fenntartott vagy működtetett köznevelési, egészségügyi szociális és gyermekjóléti intézményekben bármely jogviszony keretében dolgozó személyekre, és a XVI. kerületben működtetési joggal rendelkező háziorvosokra, házi gyermekorvosokra terjed ki.

2. Általános szabályok

2. § (1) *  Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az alábbi díjakat alapítja:

a) az Év Óvodapedagógusa Díj,

b) az Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja Díj,

c) az Év Orvosa Díj,

d) az Év Egészségügyi Szakdolgozója Díj,

e) az Év Szociális Munkása Díj.

(2) A Képviselő-testület a díj elbírálását a polgármesterre ruházza át. A polgármester az elbírálás során szakmai előkészítő bizottságot hoz létre.

(3) A díjazásban kategóriánként évente egy fő részesülhet, melyet a polgármester ünnepélyes keretek között ad át.

(4) A díjban részesülő személy részére az alábbi juttatás jár:

a) anyagi elismerés, melynek mértéke a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában meghatározott pótlékalap mindenkori összegének tízszerese. Fedezetét az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében biztosítja;

b) oklevél, mely tartalmazza a XVI. kerület címerét, a díj és a díjazott személy nevét, az adományozás évét és okát, a polgármester aláírását, valamint a bélyegzőjének lenyomatát;

c) emlékplakett, mely tartalmazza a XVI. kerület címerét, a díj és a díjazott személy nevét, az adományozás évét.

(5) A kitüntetettek nevét és az adományozás évét Emlékkönyvben kell megörökíteni, továbbá közzé kell tenni az Önkormányzat lapjában, valamint hozzáférhetővé tenni az Önkormányzat internetes oldalán.

3. * 

3. § * 

4. Az Év Óvodapedagógusa Díj

4. § A díjat az Önkormányzat által fenntartott óvodában dolgozó azon óvodapedagógus kaphatja, akinek a nevelőmunkája példamutató, és a nevelőtestület, a gyermekek és a szülők körében köztiszteletnek örvend, továbbá szakterületén évek óta kiemelkedő tevékenységet végez, szakmailag elismert, példamutató tevékenységével hozzájárul a kerület hírnevének öregbítéséhez, a szakma megbecsüléséhez.

5. Az Év Pedagógiai Munkát Segítő Alkalmazottja Díj

5. § A díjat az Önkormányzat által fenntartott vagy működtetett köznevelési intézményben dolgozó azon pedagógiai munkát segítő alkalmazottja kaphatja, akinek a nevelőmunkája példamutató, és az alkalmazotti közösség, a gyermekek, a tanulók és a szülők körében köztiszteletnek örvend, továbbá szakterületén évek óta kiemelkedő tevékenységet végez, szakmailag elismert, példamutató tevékenységével hozzájárul a kerület hírnevének öregbítéséhez, a szakma megbecsüléséhez.

6. Az Év Orvosa Díj

6. § A díjat az Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézményekben diagnosztizáló, gyógyító munkát végző orvos kaphatja, aki példamutató munkát végez, kiemelkedő szakmai tudással, empátiás készséggel rendelkezik, munkatársai és a betegek körében köztiszteletnek, elismerésnek örvend, tevékenységével hozzájárul a kerület hírnevének öregbítéséhez, a szakma megbecsüléséhez.

7. Az Év Egészségügyi Szakdolgozója Díj

7. § A díjat az az Önkormányzat által fenntartott egészségügyi intézményekben gyógyító munkát végző, gyógyító munkát segítő dolgozó kaphatja, aki szakterületén példamutató munkát végez, kiemelkedő szakmai tudással, empátiás készséggel rendelkezik, munkatársai és a betegek körében köztiszteletnek, elismerésnek örvend, tevékenységével hozzájárul a kerület hírnevének öregbítéséhez, a szakma megbecsüléséhez.

8. Az Év Szociális Munkása Díj

8. § A díjat az Önkormányzat által fenntartott szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szakmai, vagy a szakmai tevékenységet segítő munkát végző dolgozó kaphatja, aki szakterületén kiemelkedő, példamutató munkát végez, köztiszteletnek örvend a kliensek és a munkatársak körében, tevékenységével hozzájárul a kerület hírnevének öregbítéséhez, a szakma megbecsüléséhez.

9. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester