Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a településképi véleményezési eljárásról *