Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonának értékesítése, hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 35/2004. (IX. 30.) rendelet módosításáról *