Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. kerület Sasvár utca - Keringő utca - Színjátszó utca - Kőszál utca által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról szóló 23/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet
módosításáról *