Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről *