Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. kerület, Felsőmalom utca - Vágás utca - Alsómalom utca - Ostoros út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról szóló 32/2007. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról,
és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról *