Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2014. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. kerület Felsőmalom utca - Vágás utca - Alsómalom utca - Ostoros út által határolt területre vonatkozó szabályozási terv jóváhagyásáról szóló 32/2007. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet
módosításáról *