Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a Szilas-patak mentén a szennyvízcsatorna elhelyezését szolgáló, közterületek kialakítására vonatkozó szabályozási terv hatályon kívül helyezéséről *