Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest XVI. kerület közigazgatási határ - Budapesti út - Csömöri HÉV-vonal által határolt területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzatáról *