Indokolás

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (X. 25.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról *